null Samen het afval in Euregionale stroomgebied Maas aanpakken

NW_Aanpak_Afval_Maas_16869_head_large.jpg
Samen het afval in Euregionale stroomgebied Maas aanpakken
Drijvend zwerfvuil heeft wereldwijd een enorme impact. Het veroorzaakt schade aan ons milieu en is een gevaar voor de volksgezondheid, biodiversiteit, scheepvaart en het landschap. Ook de Maas heeft te kampen met plasticvervuiling. Donderdag 20 januari 2022 ondertekenden de Open Universiteit en 12 Euregionale partners het Clean Meuse Joint Statement, tijdens de afsluiting van het project LIVES, Litter Free Rivers and Streams. Gezamenlijk blijven ze zich ook in de toekomst inzetten voor een zwerfafvalvrije Maas in Nederland, België en Duitsland.

Litter Free Rivers and Streams

LIVES richtte zich de afgelopen drie jaar al op het terugdringen van plastic afval in de Maas en haar zijrivieren in haar stroomgebied binnen de Euregio Maas-Rijn. Het project werd gefinancierd door Interreg Euregio Maas-Rijn. Tijdens de eindconferentie werden de resultaten van het project gepresenteerd. Die bestonden onder andere uit opruimacties, monitoring en proefprojecten met afvalvangers. De resultaten van LIVES zijn verwerkt in een digitale brochure.

Monitoren van zwerfafval

De Open Universiteit leverde op een aantal vlakken, samen met studenten, een bijdrage aan LIVES. Onderzoekers Ansje Löhr en Judith Floor van de vakgroep Milieuwetenschappen ontwikkelden mee aan een monitoringsplan, waarbij met uniforme meettechnieken en protocollen zwerfafval wordt gemonitord. Zij werkten hiervoor intensief samen met Rijkswaterstaat, de projectleider van dit onderdeel.

Educatieprogramma en citizen science

Daarnaast ontwikkelden de onderzoekers samen met kennisinstellingen ZUYD Hogeschool en RWTH Aachen University educatiemateriaal om studenten, professionals en geïnteresseerden te informeren en te motiveren om actie te ondernemen tegen plastic afval in rivieren. Een ander onderzoek dat binnen LIVES werd uitgevoerd, keek naar het effect van citizen science bij het monitoren van zwerfafval. Studente Frida Miedema onderzocht hoe vrijwilligers kunnen bijdragen aan wetenschappelijke kennisbouw, leren en empowerment van deelnemers en aan maatschappelijke veranderingen en bewustwording. Ook organiseerde de Open Universiteit in samenwerking met GaiaZOO een tentoonstelling om meer bewustzijn te creëren.

Goede data verkrijgen

Tijdens de eindconferentie presenteerde Ansje Löhr de seminar 'Hoe kom je aan goede data', samen met RTWH Aachen University en ZUYD Hogeschool. Naast uitleg over hoe je betrouwbare riverine litter data verkrijgt om zo het zwerfafvalprobleem goed in kaart te brengen, werd ook het belang van citizen science voor dataverzameling en maatschappelijke verandering besproken. Ook de resultaten van verschillende studies die zijn uitgevoerd binnen, of in relatie tot LIVES. Löhr: 'De samenwerking met al deze partners werkt zeer inspirerend. Samen brengen we het probleem van plastic afval in de rivieren èn de mogelijke oplossingen steeds beter in kaart'.

Nieuw onderzoek

Met het ondertekenen van het Clean Meuse Joint Statement zetten de dertien partners hun verdere samenwerking voor een schone Maas voort. Dit heeft al geleid tot nieuwe onderzoeksprojecten. Op dit moment werkt de vakgroep Milieuwetenschappen van de Open Universiteit samen met Rijkswaterstaat aan een onderzoek naar aanleiding van de overstromingen van afgelopen zomer getiteld: 'Prevention of mobilization of debris caused by riverine floodings'. De focus van preventie ligt bij de aanpak van de bron.

Meer informatie