null Waarom zijn vrouwen de beste scouts in teams?

MW_VrouwBesteScout_PetruCurseu_15732_head_large.jpg

Waarom zijn vrouwen de beste scouts in teams?

Het leger werkt er al van oudsher mee. Spionnen. Scouts die op onderzoek uitgaan om waardevolle informatie bij de vijand op te halen. Informatie waarmee ze kunnen innoveren, voordelen behalen, waar ze van kunnen leren als groep. In moderne organisaties gaat dat niet anders. Uiteraard wordt er daar niet gesproken van vijanden, want externe groepen hebben doorgaans een soortgelijk doel. Kennisdeling met andere teams door middel van scouts biedt groepen de mogelijkheid om hun gedeelde cognitie te ontwikkelen, creatieve oplossingen te bedenken en externe kennis te integreren. Wat is het effect van deze kennisdeling en hoe kun je het te behalen voordeel optimaliseren?

Petru Curseu, hoogleraar aan de faculteit Management, Science & Technology, deed onderzoek naar hoe externe kennis de cognitie van een team kan vergroten. "Het is heel interessant hoe groepen als systeem een cognitie ontwikkelen. Dat past ook in het recente debat waarin innovatie en verandering gedreven worden door teams. Teams veranderen de wereld. Zij innoveren en nemen belangrijke beslissingen. Beslissingen die in onze moderne samenleving niet langer bij slechts één persoon liggen."

Team cognitie

Die beslissingen worden genomen op basis van de gedeelde kennis van een team. "We wilden weten hoe het collectieve geheugen van groepen werkt. Daarbij onderzochten we hoe teams van buitenaf kennis ophalen door middel van scouts of spionnen: ze kijken naar andere teams, interacteren met groepen en ze gaan naar congressen. Informatie scouten gebeurt overal." Teams die een scout, ook wel boundary spanner genoemd, eropuit sturen presteren beter dan teams die dat niet doen, blijkt uit het onderzoek van Curseu en zijn coauteur Helen Pluut, universitair docent Bedrijfswetenschappen in Leiden. "Als de groepen een scout sturen hebben ze een uitgebreidere cognitie, oftewel gedeelde kennis, dan wanneer ze dit niet doen. Scouten is dus goed voor de complexiteit van het denken in een team."

Scouts en spionnen

Wanneer je als manager of team een scout kiest, hoe bepaal je dan wie de beste keuze is? "Het is belangrijk wie je stuurt. De persoon met de meeste kennis van het onderwerp heeft de grootste expertise. Dat loont. Deze expert heeft een breder beeld en kan de waarde van kennis beter herkennen in andere groepen. Dit teamlid kan filteren, is doelmatig en weet wat relevant is. Een expert als scout kan kennis op de juiste manier linken met de informatiebehoefte van de eigen groep," legt Curseu uit. "Iemand die minder kennis heeft leert zelf weliswaar veel van scouten, maar kan de kennis niet gericht overdragen." Een ander element is het mogelijke verschil in het niveau van expertise van de scout en de groepsleden. "Idealiter liggen hun kennisniveaus zo dicht mogelijk bij elkaar, zodat de overgedragen informatie goed ontvangen wordt en kan worden toegepast in de groep. Is het niveauverschil te groot, dan kan overgedragen informatie bijvoorbeeld te complex zijn."

Goede teamplayers

Vrouwen zijn waardevolle teamleden, blijkt uit het onderzoek van Curseu. "Het percentage vrouwen in de groep bepaalt mede de capaciteit van de groep. Vrouwen zijn relationeel en sociaal gevoelig. Ze helpen de groep een relationele harmonie te behouden en daarmee kennis effectief te integreren. Uit onderzoek blijkt dat hoe meer vrouwen er in een groep zitten, hoe hoger de cognitieve complexiteit van de groep is." Daarnaast blijken vrouwen bij gelijke expertise betere scouts dan mannen. Daar zijn verschillende redenen voor, die te maken hebben met de rol van vrouwen in een groep. "Vrouwen zijn beter in de transfer van kennis, ze denken na over hoe ze hun kennis het beste kunnen presenteren en overdragen. Ze zijn voorzichtiger en gericht op het behouden van de harmonie in een groep. Dit leidt tot betere kennisintegratie in groepen."

Toekomst en innovatie

Het paper van Curseu is een van de eerste onderzoeken dat laat zien hoe scouts de collectieve cognitie in een groep stimuleren. "Groepswerk komt veel voor in moderne bedrijven. Ook universiteiten, waar collega’s onderling sparren over lessen en onderzoek, gebruiken groepen in onderwijs en onderzoek." Het onderzoek naar de rol van externe kennis in groepen staat echter nog in de kinderschoenen. "Er is verder onderzoek nodig om de genoemde mechanismen empirisch te onderzoeken. Bijvoorbeeld de rol van vrouwen in de groep en hoe de groep werkt met de inzichten van de scout."