null Staand onderwijs: gezonder en beter leren?

OW_Badges_14667_head_large.jpg
Leren
Staand onderwijs: gezonder en beter leren?
Zitten is het nieuwe roken. Maar in het onderwijs laten we kinderen, leerlingen en studenten de hele dag zitten. Is staand onderwijs een oplossing? Wat is het effect op het leren? En op het gedrag in de klas? Dat is het thema van een van de symposia tijdens de Onderwijs Research Dagen die plaatsvinden van 26 tot 28 juni 2019 in Heerlen. Het onderzoek rondom sta-bureaus is een relatief nieuw onderzoeksgebied. Op het symposium presenteren drie onderzoekers resultaten van onderzoek in het basisonderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs.

Beter lezen en beter gedrag in de klas

Jérôme Gijselaers doet verslag van een onderzoek dat is uitgevoerd in het primair onderwijs in Groot-Brittannië. Basisschoolkinderen van 9 tot 10 jaar in 8 scholen kregen gemiddeld één uur per dag les aan een sta-bureau. Na afloop van het onderzoek dat 4,5 maand duurde bleek dat de kinderen beter presteerden bij het lezen. Het gedrag in de klas was ook beter: minder gedragsproblemen en meer pro-sociaal gedrag. Maar de sta-bureaus hadden geen significant effect op cognitieve prestaties (aandacht, inhibitie en werkgeheugen).

Geen acute effecten

Renate de Groot presenteert de drie deelonderzoeken (PHIT2LEARN) in het middelbaar beroepsonderwijs. Daarin werd gekeken naar lichamelijke activiteit en zitgedrag aan de ene kant en schoolprestaties en executieve functies aan de andere kant. In een van de deelonderzoeken kregen de leerlingen 1 uur per dag staand onderwijs. Tot nog toe (de derde studie loopt nog) werd bij cognitieve testen en bij creatieve testen geen acuut effect ontdekt op de executieve functies. Maar meer bewegen heeft wel positieve gezondheidseffecten, dus het blijft aan te bevelen om minder te zitten en meer te bewegen.

Mogelijk effect op groepsdynamica

Hans Savelberg (Universiteit Maastricht) presenteert de resultaten van onderzoek in het hoger, probleemgestuurd onderwijs. Onderwijsgroepen eerstejaarsstudenten werkten aan gewone tafels en aan statafels. De onderzoekers analyseerden vragenlijsten over het groepsproces, opnames van de dialogen van de 'staande' en 'zittende' onderwijsgroepen, bloktoetsresultaten en conceptmaps over diepgang van het leren. Het staan blijkt geen effect te hebben op de aanwezigheid van studenten en op hun gevoelens bij het onderwijs. Ook de bloktoetscijfers verschilden niet significant. Tijdens het symposium presenteert Savelberg de resultaten van de analyses van de gesprekken en de diepgang van het leren.

Onderwijs Research Dagen

Meer informatie over dit symposium vindt u op de website van de Onderwijs Research Dagen.