null Stoppen met roken via virtual reality

INF_VirtualReality_12968_head_large.jpg
Stoppen met roken via virtual reality
Kan een virtuele omgeving helpen om te stoppen met roken? Onderzoek in samenwerking met de Open Universiteit laat zien dat als je net gestopt bent met roken, je meer trek in sigaretten krijgt door rond te kijken in een virtuele rookomgeving. Dit biedt toekomstperspectief voor nieuwe stoppen-met-roken-programma’s.

Eén van de belangrijkste redenen waarom het vaak niet lukt om te stoppen met roken is - niet geheel verrassend: trek in een sigaret. Het blootstellen van rokers aan rookwaren of aan rokende mensen, zónder dat ze zelf mogen roken, lijkt een effectieve manier om de trek in sigaretten te verminderen. Het succes van deze therapie hangt wel af van de levensechtheid van de context waarin deze blootstelling plaatsvindt. Virtual reality lijkt daarvoor ideaal, want daarin kan de context naar hartenlust worden gemanipuleerd.

Virtual reality

In het onderzoek keken rokers en mensen die net gestopt waren naar filmpjes. Daarop waren rokende mensen te zien, in een café, wachtend op de bus en in de ochtend net na het ontbijt. De helft van de proefpersonen zag deze filmpjes terwijl ze in een 360-graden-omgeving konden rondkijken op een gewoon smartphone-beeldscherm. De andere helft kreeg de beelden te zien via een virtual reality-bril. Bij mensen die net gestopt waren met roken, nam de trek in een sigaret veel meer toe als ze het filmpje zagen met een virtual reality-bril dan wanneer ze naar een gewoon scherm keken. Deze eerste resultaten suggereren dat blootstelling aan een rookomgeving via virtual reality eraan bij kan dragen om de behoefte om te roken blijvend te verminderen.

Gek genoeg nam de trek in een sigaret bij rokers juist meer toe wanneer ze het filmpje via een gewoon scherm bekeken. Ondanks dit onverwachte resultaat, lijkt het gebruik van virtual reality een veelbelovend hulpmiddel om blijvend te stoppen met roken.