null Studentendag Rechtswetenschappen 2019 'Botsende belangen'

RW_ACIS_symposium_14465_head_large.jpg
Studentendag Rechtswetenschappen 2019 'Botsende belangen'
De studentendag mag zich elk jaar weer verheugen op een hoge opkomst en een goede waardering van studenten. Op 9 november 2019 vindt weer een Studentendag Rechtswetenschappen plaats met als thema 'Botsende belangen: over de vaccinatieplicht, aardbevingsschade en andere maatschappelijke vraagstukken'. U kunt zich nu aanmelden.

De studentendag is toegankelijk voor studenten rechtswetenschappen (bachelor en master), maar ook studenten Schakelzone Recht en alumni. De studentendag wordt georganiseerd door de vakgroep Staatsrecht, Bestuursrecht en Encyclopedie van de rechtswetenschap.

Datum en locatie

Datum: zaterdag 9 november 2019 van 10.30 tot 17.00 uur
Plaats: Congres- en vergadercentrum In de Driehoek, Willemsplantsoen 1c, 3511 LA Utrecht
Kosten: Deelname kost € 30,-

Aanmelding

Aanmelden is niet meer mogelijk.
- Het formulier bestaat uit twee gedeelten, het betaalformulier en het aanmeldformulier. Eerst wordt de betaling gedaan, vervolgens vult u uw gegevens in om de inschrijving compleet te maken.
- In het aanmeldformulier wordt gevraagd één van de drie aangeboden workshops uit te kiezen.

Programma

10.30 - 11.00 uur Ontvangst en registratie met koffie en thee
11.00 - 11.10 uur Opening en welkom door dagvoorzitter prof. dr. Carla Zoethout
11.10 - 11.50 uur dr. Roland Pierik (UvA) * :
Dan toch maar een vaccinatieplicht?
11.50 - 12.30 uur mr. dr. Berthy van den Broek (UU/TCMG) ** :
De afhandeling van de Groningse aardbevingsschade via het publiekrecht
12.30 - 13.30 uur Lunch
13.30 -14.45 uur

Workshop 1
- Handhaving van vuurwerkvrije zones vanuit bestuurs- en strafrechtelijk perspectief - dr. Sander Kole en mr. Dick van Ekelenburg

13.30 - 14.45 uur Workshop 2
- Vrijheid van godsdienst - mr. drs Mirjam van Schaik (Godsdienstvrijheid en godsdienstkritiek: waar liggen de grenzen?)
- Vrijheid van meningsuiting - mr. Tom Herrenberg (Aan de hand van een actuele casus kijken we tijdens deze workshop naar het recht op vrijheid van meningsuiting en beperkingen van dat recht.)
13.30 - 14.45 uur

Workshop 3
- EU en migratie - mr. Lynn Hillary (De 'EU-Turkije Deal' als voorbeeld van extern migratiemanagement.)
- Het recht op toegang tot de rechter - mr. Nathalie Schnabl (In dit onderdeel van de workshop zullen enkele problemen met betrekking tot de toegang tot de rechter worden besproken, en misschien kunnen we zelfs wel gezamenlijk tot oplossingen komen.)

14.45 - 15.15 uur Thee/koffie
15.15 - 15.30 uur Plenaire bijeenkomst, voorzitter prof. dr. Rolf Ortlep
Uitreiking Scriptieprijs Rechtswetenschappen door prof. dr. Jan Willem Sap
15.30 - 15.45 uur

Recente ontwikkelingen binnen de faculteit Cultuur- en Rechtswetenschappen door prof. dr. Ronald Janse (decaan a.i.)

15.45 - 16.00 uur Afsluiting
16.00 uur Borrel

* Dr. Roland Pierik is universitair hoofddocent rechtsfilosofie aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast is hij onder meer lid van de Nederlandse Gezondheidsraad, daarbinnen lid van de Vaste Commissie Vaccinaties en de tijdelijke commissie HPV (human papillomavirus).

Ronald Pierik is gespecialiseerd in rechtsfilosofie en politieke theorie. In zijn onderzoek gebruikt hij hedendaagse normatieve theorieën om concrete maatschappelijke problemen te analyseren. In zijn recente werk richt hij zich vooral op mensenrechten, grondrechten, de rule of law, religieuze diversiteit, en globalisering.

** Berthy van den Broek is verbonden aan de Universiteit Utrecht. Zij heeft zich gespecialiseerd in de toekenning van massale schadevergoedingen door de overheid bij grote (overheids-)projecten, zoals de uitbreiding van de luchthaven Schiphol, de verbreding of versterking van dijken en gaswinning in Groningen. Berthy van den Broek heeft naast wetenschappelijke kennis en ervaring ook ruime ervaring in de rechtspraktijk. Zij is via een detachering werkzaam bij het Schadeschap luchthaven Schiphol en is lid van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen.

‘De afhandeling van de Groningse aardbevingsschade via het publiekrecht’: Welke belangen botsen er bij de afhandeling van aardbevingsschade in Groningen? Er is wrijving tussen de belangen van de exploitant en de gedupeerde burger, tussen de algemene belangen van de samenleving & economische belangen van de staat bij de gaswinning en de individuele belangen van de gedupeerde woningeigenaren, een botsing tussen voortvarendheid en zorgvuldigheid van de schadeafhandeling, en een botsing tussen de emotie van de gedupeerde burger en het juridische perspectief van de TCMG.

De overige sprekers die op het programma staan vermeld, zijn allen verbonden aan de Open Universiteit.