null Symposium: stand van zaken onderzoek naar dierondersteunde interventies

PSY_Antrozoologie_symp_head_large.jpg
Symposium: stand van zaken onderzoek naar dierondersteunde interventies
Afgelopen jaren heeft er op de Open Universiteit veel onderzoek plaatsgevonden op het gebied van mens-dier-relaties en het effect van het inzetten van dieren in behandelingen. Ter gelegenheid van het afscheid van Marie-José Enders, hoogleraar Antrozoölogie en de oratie van nieuwe leerstoelhouder Karin Hediger, op 9 september 2022, organiseert de vakgroep een symposium. Dit symposium geeft van de huidige stand van zaken op het vakgebied, wereldwijd en in Nederland.

Internationaal en nationaal

Prof. dr. Nancy Gee (Virginia Commonwealth University) geeft in haar presentatie een internationaal beeld van het vakgebied, waarna onderzoekers van de Open Universiteit een overzicht geven van de bevindingen van de onderzoeksgroep. Voorafgaand aan het symposium houdt Marie-José Enders, de eerste hoogleraar Antrozoölogie in Nederland, haar afscheidsrede. Aansluitend aan het symposium spreekt Karin Hediger, de nieuwe leerstoelhouder Antrozoölogie, haar oratie uit.

Programma

Het programma, inclusief afscheidsrede en oratie, ziet er als volgt uit:

12.00 uur - Ontvangst met koffie, thee en vegabroodjes
12.30 uur - Afscheidsrede prof. dr. Marie-José Enders-Slegers: Antrozoölogie. Het begin van een nieuw onderzoeksveld in Nederland.
13.30 uur - Koffiepauze
Symposium State of the art of animal-assisted interventions, worldwide and in the Netherlands
14.00 uur - Welkom door prof. dr. Susan van Hooren
14.05 uur - lntroductie drs. Roget Nuytinck, voorzitter AAIZOO, moderator
14.10 uur - Prof. dr. Nancy Gee: The state of the science: Where are we now and vision for the future
15.00 uur - Korte presentaties
 • Dr. Richard Griffioen
  Children animals in synchrony: Mechanisms behind animal-assisted interventions
 • Drs. Carolien Wijker
  Animal-assisted interventions and adults with autism spectrum disorder
 • Drs. Peter Reniers
  The meaning of pets for elderly in long term care
 • Drs. Geza Kovacs
  Psychodynamic equine-assisted therapy in adults with personality problems and trauma experiences
 • Drs. Riki Verhoeven
  Animal-assisted education: an innovative intervention in education
16.30 uur - Koffiepauze
16.00 uur - Oratie prof. dr. Karin Hediger: Moving forward; how animal assisted interventions can enrich healthcare

Aanmelden

Afscheidsrede, symposium en oratie vinden plaats op vrijdag 9 september 2022 bij de Open Universiteit in Heerlen. Aanmelden voor het symposium en/of de afscheidsrede en de oratie kan via ou.nl/uitnodiging. Gelieve aan te melden vóór 2 september 2022.