null Terugkijken op de 38e dies natalis

ALG_Dies_2022_head_large.jpg
Terugkijken op de 38e dies natalis
Op vrijdag 23 september 2022 heeft de viering van de dies natalis 2022 van de Open Universiteit plaatsgevonden. Het centrale thema was Perspectieven op privacy. De spreker tijdens de viering van de dies natalis was: mr. Aleid Wolfsen, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegeven. Bovendien werden drie eredoctoraten uitgereikt en de winnaar van de Wetenschapsprijs 2022 bekend gemaakt. De integrale video-opname van de academische zitting staat nu online.

Aftermovie

Er is ook een korte video-impressie gemaakt van de viering van de 38e dies natalis.

Perspectieven op privacy

Rector magnificus prof. dr. Theo J. Bastiaens wees in zijn introductie op het spanningsveld tussen wetenschappelijk onderzoek en gegevensbescherming: 'Innovatie moet de ruimte krijgen, niet te snel de pas afsnijden met strenge datawetgeving'. De voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens, mr. Aleid Wolfsen, hield de diesrede 'Zonder privacy, geen rechtsstaat'. Dat wil zeggen in de digitale wereld, zo voegde Wolfsen eraan toe. Hij pleitte voor het niet relativerend spreken over privacy en persoonlijke levenssfeer en wenste dat we er samen op letten dat onze morele kernwaarden, zoals zelfbeschikking, eerlijke rechtspraak, gelijkheid en vrijheid, in de digitale rechtsstaat niet eroderen. Bescherming van onze persoonsgegevens is hierin 'key'.

Eredoctoraten

Tijdens de academische plechtigheid ontving prof. dr. Kim Putters, voorzitter van de Sociaal-Economische Raad en universiteitshoogleraar aan Tilburg University, evenals prof. dr. Michal Bobek, voormalig advocaat generaal bij het Hof van Justitie van de Europese Unie, momenteel rechter bij het Administratief Hooggerechtshof van Tsjechië en gasthoogleraar aan verschillende universiteiten in Europa, en prof. dr. Pattie Maes, hoogleraar Media Arts and Sciences aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT), een eredoctoraat van de Open Universiteit. Erepromotores waren respectievelijk prof. dr. mr. Ronald Janse, hoogleraar Encyclopedie van de rechtswetenschap en decaan van de faculteit Rechtswetenschappen; prof. mr. dr. Anna Berlee, hoogleraar Gegevensbescherming en privacyrecht en prof. dr. Hans van Ditmarsch, hoogleraar Artificiële intelligentie.

Uitreiking Wetenschapsprijs

Tijdens de diesviering heeft de rector magnificus ook de Wetenschapsprijs uitgereikt aan een jonge talentvolle onderzoeker die opvalt door origineel en goed onderzoek en van wie in de toekomst ook nog veel wordt verwacht. De Wetenschapsprijs 2022 is uitgereikt aan dr. Alexander Henkel, universitair docent bij de faculteit Managementwetenschappen.

Video-opname academische zitting dies natalis 2022 terugkijken