null Thijs Homan leidt slotpresentatie De Veranderende Gemeente

MW_CPP_Organisatieverandering_10583_head_large.jpg
Leren
Thijs Homan leidt slotpresentatie De Veranderende Gemeente
Voor iedereen die werkt aan verandering binnen gemeenten organiseert het A&O fonds Gemeenten op 18 maart 2019 de slotpresentatie van het leer- en onderzoekstraject De Veranderende Gemeente, geleid door prof. dr. Thijs Homan en drs. Mario Kieft.

Een vernieuwende kijk op gemeentelijke verandering en ontwikkeling

Hoe veranderen gemeenten eigenlijk? Dat was de onderzoeksvraag waarmee prof. dr. Thijs Homan het afgelopen jaar in opdracht van het A&O fonds Gemeenten aan de slag ging. Doel van het traject was inzicht te krijgen in de processen, patronen en dynamieken die aan de orde zijn bij gemeentelijke verandering en ontwikkeling. Het is nadrukkelijk geen normatief onderzoek en gaat dus niet over hoe het moet, maar over hoe het gaat.

De Veranderende Gemeente is opgezet als een leer- en onderzoekstraject. Er zijn honderden deelnemers van bijna even zovele gemeenten bij betrokken. Het onderzoek levert verrassende nieuwe inzichten op door de gemeentelijke dynamiek vanuit vernieuwende invalshoeken te bestuderen. Wie had er bijvoorbeeld al eerder gehoord over de rol die ‘veranderfonteintjes’ en ‘taalgenootschappen met privé-aanlegsteigers’ spelen bij de gemeentelijke ontwikkeling?

18 maart 2019 wordt het traject De Veranderende Gemeente afgesloten met een presentatie en discussie. Deelnemers krijgen een algemeen inzicht in de eindopbrengsten en gaan actief met andere deelnemers aan de slag om een aantal deelthema’s die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen nader uit te diepen. Ook ontvangen de deelnemers een exemplaar van het boek De Veranderende Gemeente.

Voor wie

Bij de slotbijeenkomst zijn allen die betrokken zijn bij verandertrajecten in gemeenten welkom: collegeleden B&W, raadsleden, gemeentesecretarissen, directeuren van domeinen, hoger en lager management, interne organisatieadviseurs en andere staffunctionarissen, (beleids)medewerkers, OR en vakbondsmedewerkers betrokken bij gemeenten.

Over Thijs Homan

Prof. dr. Thijs Homan is betrokken bij het CPP Organisatieverandering en Ontwikkeling. Al jaren onderzoekt hij de vraag wat er werkelijk gebeurt, wanneer een organisatie verandert en ontwikkelt. Hij is organisatieadviseur met een grote praktijkervaring in gemeentelijke organisaties. Hij is o.a. auteur van de boeken: In control? Organisatiedynamica, Het Etcetera principe en Teamleren.

Over Mario Kieft

Drs. Mario Kieft is universitair hoofddocent organisatieontwikkeling en verandering bij de Open Universiteit en zelfstandig adviseur.

Meer informatie

Meer informatie over programma, locatie en aanmelden.

Meer informatie over het boek, de tabs en aanvullende informatie, plus foto's van de eindpresentatie.