null Tien jaar Agora in de praktijk

OW_Agora_JosClaessen_head_large.jpg

Tien jaar Agora in de praktijk

Het is al weer tien jaar geleden dat de eerste Agora-school werd geopend. Inmiddels zijn er bijna dertig Agora-scholen in Nederland en zes buiten Nederland. Vanaf het begin heeft de Open Universiteit de ontwikkelingen nauw gevolgd. Het jubileum wordt gevierd met een boek.

Vanuit Roermond zich verder verspreid

Donderdag 28 september 2023 was een gedenkwaardige dag in Roermond. Ten huize van Wings Agora, een school voor voortgezet onderwijs in de wijk Donderberg, werd herdacht dat op deze school tien jaar geleden Agora begonnen is. En werd een boek gepresenteerd over tien jaar Agora. Na de start in Roermond heeft het Agora-onderwijs zich verder verspreid. Momenteel zijn er bijna 30 Agora-scholen in Nederland en 6 daarbuiten. Jaarlijks komen er nieuwe scholen bij, die bewust ervoor kiezen om het leerstofjaarklassenmodel achter zich te laten.

De visie van Agora

Agora is Grieks voor 'plein'. Agora-onderwijs is een leercommunity (plein) waar men elkaar ontmoet, waar zelfkennis groeit en waar eigen kracht, passie en ongekende mogelijkheden worden ontdekt. Agora garandeert dat ieder kind zich optimaal ontwikkelt en individueel gecoacht wordt vanuit vertrouwen, vrijheid en vreugde. En altijd met respect voor de autonomie van de lerende. Als ieder kind lachend naar school gaat en lachend uit school komt, gaat leren vanzelf.

Relatie met de Open Universiteit

Vanaf het ontstaan van Agora is er een bijzondere relatie met de Open Universiteit. Jos Claessen, hoogleraar bij de faculteit Onderwijswetenschappen, was vanaf het eerste begin betrokken bij de conceptontwikkeling van Agora, volgt sindsdien de ontwikkeling van Agora en is auteur van een hele reeks rapporten over Agora. Rob Martens, eveneens hoogleraar bij de faculteit Onderwijswetenschappen, is een van de belangrijkste inhoudelijke adviseurs van Agora. De zelfbeschikkingstheorie van Deci & Ryan is mede door hem een van de centrale bouwstenen van Agora.

Twee boeken in één

Tien jaar Agora in de praktijk biedt meer dan voldoende stof om terug te blikken en te reflecteren. Sjef Drummen en Jan Fasen, twee van de initiatiefnemers van Agora, schreven er elk een boek over met de uitdagende titels Je mag een leerling geen eisen stellen en maak een kunstwerk van je leven. Samen met dertien bijdragen van wetenschappers liggen er nu drie boeken in één harde kaft. Rob Martens tekende voor het voorwoord ('dit boek moet je meerdere keren lezen.. Het is kunst') en een bijdrage over de zogenaamde bewijslast van tegenstanders van onderwijsvernieuwingen als Agora. De bijdrage van Jos Claessen handelt over Agora en leren voor een leven lang ontwikkelen. Verder zijn er bijdragen van Jan Rotmans (Erasmus Universiteit), Jan Bransen (Radboud Universiteit), Nienke van Atteveldt (Vrije Universiteit), Maarten Steinbuch (Technische Universiteit Eindhoven), Harold Bekkering (Radboud Universiteit), Robbert Dijkgraaf (Universiteit van Amsterdam en Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap), Yuli Tamir (Harvard University), Monique Volman (Universiteit van Amsterdam), Jelle Jolles (Universiteit van Amsterdam), Henk Oosterling (Erasmus Universiteit) en Joseph Kessels (Universiteit Twente).

Open Universiteit blijft Agora volgen

De Open Universiteit, in de personen van Arnoud Evers en Jos Claessen, blijft in elk geval tot en met 2025 Agora volgen. Ze doen dat binnen het OCenW-project Regionaal Ambitie Plan 2022-2025.

Voor geïnteresseerden in het boek Tien jaar Agora in de praktijk: ISBN 978 909 037 6578.
Kijk voor meer informatie over bestellen op de website janfasen.nl.