null Topsporters krijgen meer studiemogelijkheden bij Open Universiteit

Topsporters krijgen meer studiemogelijkheden bij Open Universiteit
Maandag 12 juli 2021 ondertekende Karl Dittrich, voorzitter van het College van bestuur van de Open Universiteit, het Actieplan FLOT (FLexibel Onderwijs en Topsport) in aanwezigheid van Jan-Willem Maas, bestuurder NOC*NSF en Feite Hofman, directeur Hoger Onderwijs & Studiefinanciering, ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Met deze ondertekening verbindt de OU zich aan dit actieplan waarin structurele afspraken zijn gemaakt over de ondersteuning van topsporters zodat ze zich zowel in de sport als in hun studie optimaal kunnen ontwikkelen.

Meer studiemogelijkheden

De Open Universiteit biedt haar studenten veel flexibiliteit. Een reden waarom ook topsporters kiezen voor een studie aan de Open Universiteit, zoals Harrie Lavreysen, wereldkampioen baanwielrennen en student Bedrijfskunde: 'De Open Universiteit is voor mij dé oplossing. Ik kan nu lekker studeren in mijn eigen tempo. Ik kan zelf kiezen wanneer ik meer of minder vakken volg.' Vanaf komend academisch jaar krijgen topsporters meer ondersteuning bij de planning van hun studie en meer mogelijkheden om te bepalen wanneer ze tentamen doen. Zo kan de studie beter gecombineerd worden met de voorbereiding en deelname aan internationale wedstrijden. Er zijn twee topsportcoördinatoren aangesteld waar topsporters beroep op kunnen doen: Meike van Genk en Kirby de Bock.

Maatwerk

Karl Dittrich, voorzitter College van bestuur Open Universiteit: 'De OU staat bekend als dé flexibele universiteit van Nederland en biedt in beginsel toegang aan iedereen. Dat betekent dat onze studentenpopulatie heel divers is en dat wij ons inzetten om voor iedereen die daar behoefte aan heeft, maatwerk te leveren. Topsporters vragen om flexibiliteit en om maatwerk en we zijn blij dat we hen dat nu nog beter kunnen leveren.'

Carrière

'Het is erg belangrijk dat topsporters zich niet alleen sportief, maar ook maatschappelijk optimaal ontwikkelen,' vertelt Jan Willem Maas, bestuurslid van NOC*NSF. 'Voor een aantal sporters is deelnemen aan hoger onderwijs een belangrijke voorwaarde voor die maatschappelijke ontwikkeling. Als je topsport en onderwijs optimaal naar tevredenheid combineert, komt dat de topsportprestaties en zeker ook de lengte van de topsportcarrière ten goede. De topsporter heeft dan bovendien een betere startpositie voor een maatschappelijke carrière na de sport.'

Studiesucces

Feite Hofman, directeur Hoger Onderwijs & Studiefinanciering, ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap: 'De Open Universiteit is een universiteit die bekend staat om haar flexibele onderwijs. Daarom is OCW blij dat de OU aansluit bij FLOT. Samen met OU en de andere FLOT-partners kunnen we het studiesucces voor topsportende studenten verhogen.'

Ondertekening Actieplan FLOT door Karl Dittrich, voorzitter van het College van bestuur van de Open Universiteit

Zie ook