null Conferentie 'Anders doen denken in het onderwijs'

OW_ConferentieAndersOnderwijs_head_large.jpg
Leren
Conferentie 'Anders doen denken in het onderwijs'
Op 21 juni 2017 vindt in Wageningen de conferentie 'Anders doen denken in het onderwijs' plaats. Het centrale thema is 'op zoek naar uitdagingen in de begeleiding van (leer)loopbanen van leerlingen, studenten en opleiders'. Per workshop is een maximum aantal deelnemers, dus meld u snel aan.

Anders doen denken

De arbeidsmarkt verandert, jongeren moeten leren omgaan met onzekerheid in hun loopbaan. Het ministerie OCW stelt nieuwe eisen aan het onderwijs. Kortom: het onderwijs heeft een nieuwe opdracht. Maar hoe zorgen we ervoor dat het onderwijs dan ook écht anders wordt? Dat het leiden en begeleiden door docenten en managers verandert, zodat jongeren handvatten krijgen om zichzelf te kunnen handhaven in een veranderende wereld?

Hoe kunnen onderwijs, beroepspraktijk en wetenschap de krachten bundelen om die veranderingen ook verbeteringen te laten worden? Tijdens de conferentie 'Anders doen denken in het onderwijs' proberen we antwoorden te vinden op deze vragen. Vernieuwers in het onderwijs gaan met je in gesprek over anders denken in het onderwijs.

Over de conferentie

Deze conferentie 'Anders doen denken in het onderwijs: op zoek naar uitdagingen in de begeleiding van (leer)loopbanen van leerlingen, studenten en opleiders' wordt georganiseerd door prof. dr. Marinka Kuijpers van het Welten-instituut i.s.m. Johan van der Sanden erepenningdragers in het vmbo.

De conferentie is bedoeld voor docenten, loopbaanbegeleiders, (HR)managers uit het vo, mbo en hbo. Lezingen worden gegeven door prof. dr. Jelle Jolles, prof. dr. Rob Martens, journalist Anja Vink en cabaretier Ivo Mijland. In de workshops dagen vernieuwers in het onderwijs je uit om anders te denken en te doen op het gebied van je eigen loopbaan, begeleiden van jongeren en werknemers, samenwerking, ict en innovatie van onderwijs. Kijk voor het volledige programma op onze congreswebsite www.leerloopbanen.nl.

Praktische informatie

Uitnodiging conferentie Anders doen denken in het onderwijs
Datum: woensdag 21 juni van 9.00 tot 16.30 uur
Locatie: Universiteit Wageningen, Gebouw 103 Orion, Bronland 1, Wageningen
Kosten: € 95,-
Aanmelden via www.leerloopbanen.nl
Per workshop is een maximum aantal deelnemers. Dus meld je snel aan!
Meer informatie via marina.pongraz@ou.nl of bureau@nvs-nvl.nl, tel. 030 2543929.