null Universitair hoofddocent OU co-auteur artikel PNAS

NW_artikelPNAS_14791_head_large.jpg
Duurzaamheid
Universitair hoofddocent OU co-auteur artikel PNAS
Op 14 augustus 2018 is een artikel verschenen in het prestigieuze tijdschrift Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Joop de Kraker, universitair hoofddocent Milieu-natuurwetenschappen bij de Open Universiteit, was co-auteur van dit artikel. Het artikel is gewijd aan het onderzoek over een zogenaamde 'ecosysteemdienst', namelijk biologische bestrijding van landbouwplagen door natuurlijke vijanden. Het artikel heeft zelfs de cover gehaald.

Onderzoek

Vaak wordt aangenomen dat biodiversiteit (natuur) belangrijk is voor het leveren van ecosysteemdiensten. Dit onderzoek heeft die relatie onderzocht voor natuur rond akkers en biologische bestrijding. De uitkomst is dat er geen consistente relatie tussen die twee is. Het verschilt per landbouwgewas en per locatie. In de meeste gevallen lijkt wat de boer met de akker doet meer invloed te hebben dan de aanwezigheid van veel of weinig natuur rond die akker. Ecosysteemdiensten zijn voordelen van de natuur voor de mens. Een andere bekende ecosysteemdienst is bijvoorbeeld bestuiving door bijen. Het onderzoek is geleid door onderzoekers van de University of California en Stanford University. In de OU-cursus 'Ecosystems and Human Well-being' staan ecosysteemdiensten centraal.

Bijdrage

Joop de Kraker was één van de 150 auteurs die een bijdrage leverden aan het gepubliceerde artikel. Zijn bijdrage bestond uit het aanleveren van datasets uit China, Cambodja en Vietnam waar hij in 2014 en 2015 veldwerk heeft gedaan. Dat zijn 'slechts' 3 van de meer dan 130 datasets waarop de analyses zijn gebaseerd. Maar ze waren wel belangrijk voor het vergroten van de geografische spreiding van de datasets.

Joop de Kraker

Proceedings of the National Academy of Sciences

PNAS is na Nature en Science het meest prestigieuze tijdschrift in de wetenschappelijke wereld. Lees het artikel 'Crop pests and predators exhibit inconsistent responses to surrounding landscape composition'.