null Waardevolle informatie in feedback van de consument

MST_SeminarSupplyChain_head_large.jpg
Waardevolle informatie in feedback van de consument
Informatie over productretouren bevat waardevolle kennis die direct kan leiden tot verbetering van bedrijfsprocessen en producten. Bovendien kan het ervoor zorgen dat een bedrijf sneller tegemoet komt aan de steeds veranderende wens en behoefte van de klant. Dat concludeert Ilkka Ritola na een uitgebreid literatuuronderzoek naar Closed Loop Supply Chains.

Maximale kennis uit productretouren

Illka Ritola, onderzoeker aan de faculteit Managementwetenschappen, bundelde alle onderzoeken over Closed Loop Supply Chain van de afgelopen twintig jaar, die vaak binnen verschillende onderzoeksgebieden zijn gedaan. Veel bedrijven lopen tegen het probleem aan dat ze niet weten hoe ze de maximale kennis uit de informatie over productretouren kunnen halen.

Product onder de loep

Ritola denkt dat een oplossing hiervoor ligt in het zo klein mogelijk houden van de Closed Loop Supply Chain. Dit houdt in dat er enkel naar de cyclus per product moet worden gekeken. Op deze manier kunnen verbeteringen nauwkeurig worden geconstateerd en toegepast.

Belangrijke rol voor consument

Feedback van de consument is hierbij van groot belang. Ritola vindt dan ook dat bedrijven zich meer zouden moeten focussen op het verzamelen, bewaren en verspreiden van informatie over productretouren. Belangrijk hierbij is dat het bedrijf vervolgens ook actie onderneemt en aanpassingen doet op basis van de uitkomsten. Op die manier kan het bedrijf inspelen op de steeds veranderende behoefte en wensen van de consument. 

Het artikel

Ritola, Ilkka & Krikke, H.R. & Caniëls, Marjolein. (2020). Learning from Returned Products in a Closed Loop Supply Chain: A Systematic Literature Review. Logistics. 4. 7. 10.3390/logistics4020007.