null Werknemers met een psychische aandoening zwijgen

MW_WerknemerPsychisch_12987_head_large.jpg
Werknemers met een psychische aandoening zwijgen
Het verzuim en de instroom in de WIA als gevolg van een psychische aandoening zijn hoog. Dat komt niet alleen door de aandoening, maar ook doordat werknemers met een psychische aandoening daar vaak niet open over durven te zijn. Ze zijn bang voor de reacties van collega’s en leidinggevenden. Terecht, blijkt uit het artikel van Aukje Smit, Dorien Verhoeven en Tinka van Vuuren (Open Universiteit), dat deze maand is verschenen in het Tijdschrift voor HRM. Ze onderzochten de vooroordelen en maatregelen die werkgevers en HR-professionals kunnen nemen.

Vooroordelen

Werknemers met een psychische aandoening zwijgen daar vaak over op het werk. Ze zijn bijvoorbeeld bang dat collega’s en leidinggevenden hen buitensluiten of dat ze hun baan verliezen, als bekend wordt wat er aan de hand is. Ze vrezen dat ze gezien worden als gevaarlijk, onvoorspelbaar of niet in staat om te werken. Deze angst is terecht, want er bestaan veel vooroordelen over werken met een psychische aandoening en er is sprake van stigmatisering. Maar als werknemers niet open zijn over hun problemen, kunnen de werkgevers er ook geen rekening mee houden. Veel medewerkers met een psychische aandoening staan er daardoor alleen voor, lopen op hun tenen of gaan onderpresteren. Eventuele klachten worden daardoor erger.

Maatregelen

Werkgevers en HR-professionals kunnen daar wel wat aan doen. HR-professionals kunnen een goed diversiteits- en mentaal gezondheidsbeleid invoeren, ze kunnen zorgen voor steun voor werknemers met een psychische aandoening en kunnen de benodigde kennis en advisering in huis halen. Bovenal zouden ze moeten werken aan een veilige inclusieve organisatiecultuur, een belangrijke succesfactor bij diversiteits- en mentaal gezondheidsbeleid. Toch staat nog slechts een handvol werkgevers hier bewust bij stil. De effecten van anti-discriminatiewetgeving en anti-stigma campagnes als strategie om werkgevers bewuster te maken van deze problematiek en om ze ertoe aan te zetten maatregelen te nemen, blijken niet altijd positief of substantieel. Meer onderzoek naar de vooroordelen en succesfactoren van deze en andere strategieën en het genereren van goede praktijkvoorbeelden is dan ook hard nodig.

In het artikel Stigmatisering van werknemers met een psychische aandoening en hoe HR dit tegen kan gaan, presenteren Smit, Verhoeven en Van Vuuren de resultaten van een literatuuronderzoek naar de vooroordelen over werknemers met een psychische aandoening, de benodigde maatregelen en de strategieën om werkgevers (en dus ook HR-professionals) daarvoor in beweging te krijgen. Het volledige artikel is te downloaden op de website van het Tijdschrift voor HRM.