null Zuidelijke Educatieve Alliantie (ZEA) gaat lerarentekort aanpakken

OW_Lecturer_12863_head_large.jpg
Zuidelijke Educatieve Alliantie (ZEA) gaat lerarentekort aanpakken
Universiteiten en hogescholen in het zuiden van Nederland slaan de handen ineen om het lerarentekort aan te pakken. Ze gaan samenwerken in de Zuidelijke Educatieve Alliantie (ZEA) om zo, samen met het werkveld, zo veel mogelijk goede leraren op te leiden. De Open Universiteit is een van de partners.

Lerarentekort lokaal en regionaal oplossen

In een regionale alliantie bundelen hogescholen en universiteiten hun krachten om te komen tot een intensievere samenwerking en een betere afstemming bij het opleiden van leraren. Het doel is:

 • een helder en zo goed mogelijk passend opleidingsaanbod aan te bieden;
 • zo effectief en efficiënt mogelijk zoveel mogelijk goede leraren op te leiden.

Daarbij wordt nauw samengewerkt met partners uit het werkveld.

Zuidelijke Educatieve Alliantie (ZEA)

De Zuidelijke Educatieve Alliantie (ZEA) bestrijkt het gebied van Limburg tot Zeeland. De samenwerkingspartners dekken tezamen alle terreinen en alle niveaus af; van bewegingsonderwijs tot natuurkunde, van associate degree tot master. Studiekiezers in de regio kunnen zo optimaal profiteren van een ruim aanbod en flexibele door- en terugstroom van de ene opleiding naar de andere. De partners zijn:

 • Fontys Hogescholen
 • Avans Hogeschool
 • HZ University of Applied Sciences
 • Hogeschool de Kempel
 • Zuyd Hogeschool
 • Tilburg University
 • Maastricht University
 • Open Universiteit
 • Technische Universiteit Eindhoven
 • Radboud Universiteit Nijmegen

Drie grote thema’s

De Zuidelijke Educatieve Alliantie - met financiële steun van het ministerie van OCW - richt zich samen met het werkveld op drie grote thema’s:

 • het werven en selecteren van nieuwe docenten;
 • het versterken en verbinden van de samenwerkingsverbanden;
 • het gezamenlijk opzetten van professionaliseringsaanbod en onderzoeksactiviteiten.

Samenwerking voor vijf jaar

Het streven van de alliantie is het beroep van leraar aantrekkelijker maken en meer mensen trekken voor het vak. Bovendien willen de partners de lerarenopleidingen waar mogelijk flexibiliseren, zodat studenten een opleidingsroute kunnen volgen die bij hen past. Hierin trekken ze gezamenlijk op, zodat de ene lerarenopleiding van de andere kan leren en ze optimaal gebruik maken van elkaars expertise. Dit biedt tevens mogelijkheden om de verschillende lerarenopleidingen meer samen te laten werken in professionalisering en onderzoek.

Bestuursakkoord Flexibilisering

Het oprichten van regionale allianties is een onderdeel van het Bestuursakkoord Flexibilisering dat het ministerie van OCW heeft gesloten met de Universiteiten van Nederland en de Vereniging Hogescholen.