ALG_alumni_head_large.jpg

Leven Lang Ontwikkelen


De Open Universiteit is als niet-traditionele, publieke universiteit met de bijzondere opdracht 'het ontwikkelen, innoveren en aanbieden van open hoger onderwijs' bij uitstek de universiteit om een Leven Lang Ontwikkelen te stimuleren en te faciliteren. In onze huidige samenleving, waarin de arbeidsmarkt continu verandert en er van mensen op de arbeidsmarkt steeds meer flexibiliteit wordt verwacht, is het blijven investeren in jezelf van groot belang. Daarom biedt de Open Universiteit, ook als je afgestudeerd bent, verschillende cursussen en mogelijkheden om jouw kennis op te frissen, te verbreden of te verdiepen.

Focusopleidingen

De Open Universiteit biedt verschillende focusopleidingen. Deze focusopleidingen zijn samenhangende combinaties van een aantal cursussen uit een bacheloropleiding. Hiermee kun je in korte tijd jouw kennis actualiseren of je specialiseren in een bepaald onderwerp of in een deel van een vakgebied zonder dat je de hele bachelor volgt. Na succesvolle afronding van alle cursussen kun je een focusdiploma aanvragen.

Business Team: Professional Programs en maatwerk

Een veranderende wereld vraagt om een continu leerproces. Het Business Team van de Open Universiteit is ervan overtuigd dat hoogwaardige kennis en vaardigheden mensen in staat stellen hun carrière naar eigen inzicht en behoefte vorm te geven. Het is onze missie om een uniek leerconcept te bieden voor iedereen die zich continu wil uitdagen en ontwikkelen en daarbij geen studielast maar studielust wil ervaren.

Binnen de Open Universiteit biedt het Business Team een aantal Professional Programs aan voor individuen, bedrijven en als in-company trajecten. Deze Professional Programs worden middels blended leervormen aangeboden. Deelnemers krijgen toegang tot de online leeromgeving van de Open Universiteit én nemen deel aan inspirerend en interactief onderwijs. Kijk bij ons studieaanbod om een indruk te krijgen van onze Professional Programs of neem contact met ons op.

Daarnaast ontwikkelt het Business Team maatwerktrajecten en maatwerkprogramma’s die zijn toegesneden op de eigen organisatie. Opleidingen worden samen met het werkveld ontwikkeld, waardoor het academisch onderwijs naadloos aansluit op de vraagstukken en uitdagingen in de praktijk. Samen met jou en je organisatie realiseren wij zowel individuele groei als verbeterde collectieve prestaties. Heb je interesse in de mogelijkheden van een maatwerkprogramma, neem dan contact met ons op.

Leven Lang Ontwikkelen Catalogus (volgt)

Promoveren aan de Open Universiteit

Na je studie toe aan een nieuwe uitdaging? De Open Universiteit biedt verschillende mogelijkheden om te promoveren. Kijk voor meer informatie op ou.nl/promoveren.

Werken bij de Open Universiteit

De Open Universiteit heeft duidelijke ambities op het gebied van online afstandsonderwijs en onderzoek. Het werkklimaat bij de Open Universiteit is professioneel en resultaatgericht. Het biedt aantrekkelijke mogelijkheden voor zowel wetenschappelijk als ondersteunend personeel met ambities en talent. De OU vindt de ontwikkeling van haar medewerkers van groot belang en daarom staat de professionele ontwikkeling centraal in het HR-beleid.

De vacatures van de Open Universiteit publiceren we op de website Academic Transfer.