PSY_SuccesSenior_AnnetDeLange_14938_head_large.jpg

Bijzondere leerstoel Duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt

Al sinds 1999 is het overheidsbeleid erop gericht om werkenden langer te laten doorwerken. Waar we voorheen al rond ons 57e met de VUT konden, mogen we nu doorwerken tot ruim 67 jaar, en het eind is nog niet in zicht. Daar komt bij dat het werk zelf ook voortdurend verandert door technologische en maatschappelijke ontwikkelingen. Dat vergt nogal wat van het aanpassingsvermogen van zowel werkenden als werkgevers op de arbeidsmarkt.

Werk betekenisvol organiseren

De bijzondere leerstoel Duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmark is de opvolger van een eerdere bijzondere leerstoel Succesvol ouder worden op het werk (2018-2023). Waar die eerdere leerstoel vooral keek naar de wisselwerking tussen werknemer, werk en werkgever, kijkt deze leerstoel ook verder. Het onderzoek richt zich ook op bredere maatschappelijke ontwikkelingen, zoals regelgeving, personeelsschaarste, technologische ontwikkelingen of sociale ontwikkelingen, regionale en landelijke samenwerking tussen werkgevers om het werk betekenisvol te kunnen blijven organiseren. Vandaar de ondertitel van de leerstoel: de rol van multi-niveau en multi-stakeholder interventies.

Doelstelling leerstoel

De doelstelling van de nieuwe leerstoel luidt dan ook: bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid van werkenden op de arbeidsmarkt door het ontwerpen, implementeren en evalueren van interventies op microniveau ( richting medewerker), op mesoniveau (richting team en leiderschap) en op macroniveau (richting organisatie en andere stakeholders). De ondertitel van de leerstoel luidt dan ook: de rol van multi-niveau en multi-stakeholder interventies.

Leerstoelhouder

In 2023 is prof. dr. Annet de Lange benoemd tot leerstoelhouder van de bijzondere leerstoel Duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt.

Oratie

Op vrijdag 1 november 2019 hield prof. dr. Annet de Lange haar inaugurele rede in het kader van de bijzondere leerstoel Succesvol ouder worden op het werk.