PSY_OverOnderzoek_head_large.jpg
Onderzoek bij de faculteit Psychologie
 

Onderzoeksprogramma

De faculteit Psychologie werkt met een vakgebiedoverstijgend onderzoeksprogramma
Understanding Human Change in a Dynamic, Digital Era.

Dit programma beschrijft de thema's waarmee de diverse onderzoekers zich bezighouden, waarover wordt gepubliceerd en waaraan in beginsel ook het promotie- en scriptieonderzoek is gekoppeld.

Kwaliteitszorg onderzoek

In het kader van onze kwaliteitszorg is het onderzoeksprogramma 2017-2022 in 2023 beoordeeld in de landelijke onderzoeksvisitatie met nog 7 andere psychologiefaculteiten. Op alle SEP-criteria scoort de faculteit goed. Meer informatie over visitaties en kwaliteitszorg onderzoek vindt u op de algemene onderzoekspagina's van de Open Universiteit. 

Het visitatierapport is openbaar en kunt u hier downloaden.
Final report Research review Psychology 2017-2022

Organisatie: vijf vakgroepen

Dit onderzoek wordt verricht binnen vijf vakgroepen:

Bijdrage aan de sectorplanthema's

De faculteit Psychologie draagt bij aan het onderzoek zoals dat beschreven is de het landelijke sectorplan Social Sciences and Humanities. De faculteit heeft gekozen voor drie sectorplanthema's die aansluiten bij het eigen facultaire onderzoeksprogramma:

  • De menselijke factor in nieuwe technologieën
  • Maatschappelijke transitie en gedragsverandering 
  • Maatschappelijke ongelijkheid en diversiteit

Bijzondere leerstoelen

Binnen de faculteit zijn er drie bijzondere leerstoelen ingesteld.
Het volledige overzicht van de leerstoelen bij de faculteit Psychologie is te vinden op de algemene onderzoekspagina's op deze website

Het team

Psychologie telt circa 100 onderzoekers die als hoogleraar, universitair hoofddocent of universitair docent zijn aangesteld. Daarnaast telt het team een zestigtal interne en buitenpromovendi. Vertegenwoordigers van de wetenschappelijke staf vormen de onderzoekscommissie, een adviesorgaan voor het onderzoeksbeleid van de faculteit.
De onderzoekers komen regelmatig samen tijdens onderzoeksbijeenkomsten waar onder andere de presentatie van onderzoeksresultaten centraal staat.

Publicaties

De publicaties van de faculteit Psychologie zijn opgenomen in de onderzoeksdatabase van de OU en zijn toegankelijk via de research portal.

Onze publicaties

Impact

Als faculteit streven we ernaar onze wetenschappelijke publicaties te vertalen naar nieuwsberichten, interviews, podcasts, videocolleges, webinars etc zodat iedereen die het aangaat of die geïnteresseerd is er kennis van kan nemen.
Lees hier meer over op onze impactpagina.

Onderzoekscommissie

De onderzoekscommissie houdt zich bezig met het onderzoeksbeleid van de faculteit. Zij beoordeelt en faciliteert nieuwe initiatieven. Zij promoot tevens onderzoeksactiviteiten van onderzoekers. De commissie bestaat uit:

Naast de facultaire onderzoekcommissie, kent de Open Universiteit een instellingsbrede commissie Ethische Toetsing Onderzoek (cETO). Op de algemene onderzoekspagina's is meer informatie te vinden over onderzoek bij de Open Universiteit en de onderzoeksondersteuning.