ALG_Samenwerking_11355_head_large.jpg
Samenwerking
Zowel op het gebied van onderwijs als onderzoek zoeken we de samenwerking met overheden, instellingen en bedrijven. Een aantal voorbeelden:

Nationaal Programma Heerlen-Noord

In het Nationaal Programma Heerlen-Noord werken bewoners, bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties 25 jaar lang samen aan een betere toekomst voor Heerlen-Noord. Zodat het voor de levenskansen en gezondheid van de volgende generaties niet uitmaakt of je in Heerlen-Noord of ergens anders in Nederland geboren wordt. Het project streeft dan ook naar gelijke kansen voor iedereen. Een aantal concrete projecten waar de faculteit aan werkt:

 • Mobilisatiestrategie arbeidsdeelname
  Heerlen-Noord telt relatief veel inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. De gemeente heeft al meerdere initiatieven opgezet om hier verandering in te brengen. De Open Universiteit gaat onderzoeken wat de deelnemers getriggerd heeft om wél werk te maken van werk.
  Contactpersonen: Joris van Ruijsseveldt en Nicole Hoefsmit
 • VERLICHT
  Het VERLICHT-project gaat over Heerlen-Noord. Wie nu opgroeit in Heerlen-Noord (55.000 inwoners) heeft gemiddeld veel minder kansen op een goed inkomen, een fatsoenlijke woning of om langer gezond te blijven dan in de rest van Nederland. Dit onderzoeksproject vindt plaats is in het kader van het Nationaal Programma Heerlen-Noord. In dit programma werken bewoners, bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties de komende 25 jaar samen aan een betere toekomst voor Heerlen-Noord. Zodat het voor de levenskansen en gezondheid van de volgende generaties niet uitmaakt of je in Heerlen-Noord of ergens anders in Nederland wordt geboren. Het VERLICHT-projectteam gaat in kaart brengen wat de dynamiek is in Heerlen-Noord, welke interventies worden ingezet, en wat we aannemen hoe die werken
  Contactpersonen: Ivonne Lipsch, Gjalt-Jorn Peters
 • Preventie met Gezag
  De gemeente Heerlen wil met dit programma voorkomen dat jongeren in de criminaliteit terechtkomen. Onderzoekers van de faculteiten Psychologie, Rechtswetenschappen en Cultuurwetenschappen gaan meekijken bij de interventies, continu de voortgang meten en adviseren over bijstellingen. Daarnaast wordt voor de langere termijn onderzocht of de doelstellingen van dit programma worden behaald en wat de bijdrage van de verschillende interventies daaraan kan zijn geweest. Deze kennis wordt ingezet om inzicht te krijgen in wat de volgende stap kan of moet zijn om de gestelde doelen te bereiken.
  Contactpersoon bij de faculteit Psychologie: Ellin Simon

Brightlands Smart Services Campus

Brightlands Smart Services Campus is een strategische partner in het ELSA Armoede en Schulden Lab, waarin we samenwerken met de faculteit Management.

TNO

Naar een veilige en veerkrachtige stad: studie van de dynamiek van politie-omstander-conflicten met behulp van geavanceerde technologieën
In dit project werken we samen met de faculteiten Rechtswetenschappen, Bètawetenschappen, Managementwetenschappen, NSCR en TNO
Contactpersoon: Marly van Bruchem

Woningcorporaties

In het project MAI-HOME werken we onder andere samen met vijf woningcorporaties in Nederland en Vlaanderen. Het project streeft ernaar om met behulp van Artificiële Intelligentie energiearmoede tegen te gaan en een optimale CO2-emissiereductie in woningen te bereiken.

Parnassia groep

Samen met Parnassia Groep, een grote aanbieder van geestelijke gezondheidszorg in West-Nederland, zetten we een online Klinische werkplaats op. Daarin worden online vormen van geestelijke gezondheidszorg (e-mental health) ontwikkelen, aanbieden en wetenschappelijk evalueren.

Fit.nl

Podcasts
Fit.nl podcast: Is eenzaamheid schadelijker dan roken?
met prof. dr. Lilian Lechner
Fit.nl podcast: Hoe pas je motiverende gespreksvoering toe?
met onderzoeker dr. Trijntje Vollink

Zuyderland Medisch Centrum

Onderzoek gedaan naar o.a. digitale vaardigheden van patiënten en zorgprofessionals, toegankelijkheid en gebruik van eHealth bij zelfmanagement voor COPD en eenzaamheid.
Contactpersonen: Tessi Hengst, Viviane Thewissen, Joris van Ruysseveldt

Coöperatie KenVaK

Zes hogescholen bundelen hun onderzoek op het gebied van vaktherapieën tegen psychische klachten in de Coöperatie KenVaK. KenVaK staat voor Kennisontwikkeling vaktherapieën. Bij KenVaK zijn circa 25 onderzoekers aangesloten die onder meer een gezamenlijk onderzoeksprogramma gaan uitvoeren.

Rino Zuyd

De Open Universiteit heeft een langdurige samenwerking met opleidingsinstituut Rino Zuyd.
Contactpersoon: prof. dr. Brechje Dandachi-Fitzgerald, Susan van Hooren

GGD

Onderzoek naar leefstijl en welzijn bij mbo-leerlingen.

 

Onderwijssamenwerkingen

Naast samenwerkingen op het gebied van onderzoek, werkt de faculteit ook met andere partijen samen op het gebied van onderwijs. Bijvoorbeeld

 • Nederlands instituut van psychologen (NIP)
  De faculteit Psychologie is door het Nederlands instituut van psychologen (NIP) gemandateerd om aan afgestudeerde studenten psychologie de Basisaantekening Psychodiagnostiek af te geven. Studenten die tijdens hun universitaire studie psychologie niet in de gelegenheid waren de Basisaantekening Psychodiagnostiek (BAPD) te behalen, kunnen dit alsnog doen via een individueel traject bij de Open Universiteit.
  Meer informatie
 • Erasmus Universiteit Rotterdam
  Onze faculteit biedt een pre-master aan voor studenten van Nederlandse universiteiten die willen instromen in de masteropleiding psychologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam. De pre-master biedt bij Erasmus toegang tot de specialisaties Positieve organisatiepsychologie of Psychologie van Leren en Presteren.
 • Academie Verloskunde Amsterdam Groningen (AVAG)
  Vierdejaarsstudenten van de Academie Verloskunde Amsterdam Groningen (AVAG) kunnen een academische minor psychologie volgen die is opgezet in samenwerking met de opleiding psychologie van de Open Universiteit. Zij volgen een speciaal op hen afgestemd intensief minorprogramma waarmee ze voorsorteren op de premaster Gezondheidspsychologie of de premaster Levenslooppsychologie.