null Autisme als graadmeter voor inclusief onderwijs

PSY_Autisme_Graadmeter_Onderwijskwaliteit_17151_head_large.jpg
Autisme als graadmeter voor inclusief onderwijs
Mensen met een stoornis in het autistische spectrum hebben een andere 'denkstijl'. Welke implicaties heeft dit voor onderwijs dat 'inclusief' wil zijn? Sylvia Stuurman stelde samen met andere onderzoekers een aantal richtlijnen op.

Autistische denkstijl

Voor elke docent is het relevant het perspectief van autistische personen te begrijpen, stellen Sylvia, Stuurman, universitair docent bij de vakgroep Informatica aan de Open Universiteit, en haar coauteurs. Meer begrip voor een 'autistische denkstijl' kan namelijk helpen om het onderwijs in z’n geheel te verbeteren en inclusiever te maken. Inclusief wil zeggen: onderwijs dat op zo’n manier wordt gegeven dat de student het zoveel mogelijk zonder extra ondersteuning of aparte programma’s kan volgen.

Blinde vlekken

Om erachter te komen wat daarvoor nodig is en welke 'blinde vlekken' er zijn in regulier onderwijs, vergeleken Stuurman en mede-onderzoekers Harrie Passier (OU), Frédérique Geven (ggz-instelling SeneVita) en Erik Barendsen (Radboud Universiteit) de cognitieve stijl van autistische personen met de denkwijze bij de studie Software engineering. Ze beschrijven hun onderzoek en conclusies in een artikel voor de Computer Science Education Research Conference (CSERC) eind vorig jaar.

Software engineering

In hoeverre komen de twee denkstijlen met elkaar overeen, was de vraag. Studenten met autisme zijn bij de studie Software engineering oververtegenwoordigd. Bij deze studie draait het om het ontwerp, beheer en de ontwikkeling van software. Betekent dat ook dat hun denkstijl dus perfect 'matcht' met de denkwijze voor software engineering? Deels wel en deels niet, concluderen de auteurs.

Expliciete richtlijnen

Voor mensen met een stoornis in het autistische spectrum is het in elk geval erg belangrijk om hele expliciete richtlijnen mee te krijgen bij de uitvoering van taken, opdrachten en examens. Omdat ze minder op het grote geheel en de context gericht zijn. kunnen personen met autisme bij vage en ambigue omschrijvingen verzanden in details. Om diezelfde reden moeten voorbeelden vergezeld gaan van expliciete uitleg over de algemene regels die afleidbaar zijn uit het voorbeeld. Het is ook goed om hier oefeningen aan te koppelen.

4C/ID-aanpak

Verder nemen autistische personen mondelinge informatie minder goed op wanneer er veel 'ruis' aanwezig is. Geef daarom een hand-out mee bij een hoorcollege of mondelinge bijeenkomst, zodat mensen de inhoud na kunnen lezen. In feite horen al deze zaken ook tot de 4C/ID-onderwijsaanpak (vier componenten voor instructieontwerp) voor complexe taken. De richtlijnen leiden dus ook tot betere educatie in het algemeen, zeggen de auteurs.

Neurodivers

Autisme wordt tegenwoordig niet zozeer als een stoornis gezien, maar meer als een 'andere' manier van denken met bepaalde sterke en zwakkere kanten, met de aanduiding 'neurodivers'. Niet-autistische personen kunnen dan als 'neurotypisch' worden aangeduid.

Meer informatie

Lees het hele artikel Autism: Implications for Inclusive Education.
Lees meer over Sylvia Stuurman en haar onderzoek naar autisme en onderwijs.