PSY_Onderzoek_KlinischePsychologie_16830_head_large.jpg
Klinische psychologie
Klinische psychologie is de studie van de psychologische aspecten van cognitie, emotie en psychopathologische aandoeningen.

Het onderzoek concentreert zich op psychologische mechanismen die betrokken zijn bij emoties en cognities. Ook inzicht in het ontstaan van afwijkend menselijk gedrag en psychopathologische aandoeningen onderwerp van de onderzoeksagenda. Er is aandacht voor zowel de beschrijving en theorievorming als voor de ontwikkeling van methoden van behandeling, diagnostiek en preventie. Voorbeelden van thema's zijn angst- en stemmingsstoornissen.

Onderwijs
De vakgroep Klinische psychologie verzorgt onderwijs binnen de bachelor- en de masteropleiding Psychologie. Opleiding en onderzoek zijn bij ons gekoppeld: nieuwe bevindingen uit ons onderzoek worden direct verwerkt in het curriculum.
Lees meer over onze masteropleiding op de onderwijspagina's van de OU-website.

Volg ons
Volg ons op onze LinkedIn-pagina.
Onze publicaties vindt u in onze research database.

Professor Jacques van Lankveld over Klinische psychologie