null Oratie Karin Hediger: Inzicht in mens-dier relaties kan gezondheidszorg vooruithelpen

PSY_Antrozoologie_Oratie_15920_head_large.jpg
Oratie Karin Hediger: Inzicht in mens-dier relaties kan gezondheidszorg vooruithelpen
Inzichten over de relatie tussen mens en dier en dierondersteunde therapieën kunnen helpen effectievere behandelingen te ontwerpen, ook in gebieden van gezondheidszorg waar niet met dieren wordt gewerkt. Die overtuiging spreekt Karin Hediger uit in haar oratie Moving forward: how animal-assisted interventions can enrich healthcare. De oratie vindt plaats op vrijdag 9 september 2022.

Dieren inzetten in therapieën

Antrozoölogie is het onderzoeksterrein dat zich bezighoudt met de relatie tussen mens en dier. Dat is een heel breed terrein. Een van de deelgebieden is de studie naar het inzetten van dieren in een therapeutische setting. Dat kan zijn psychotherapie, maar ook fysiotherapie, spraaktherapie enzovoorts. Dit deelgebied is sinds 2009 de kern van Karin Hedigers onderzoek. Haar oratie is dan ook voornamelijk gewijd aan de relatie klinische psychologie en antrozoölogie.

One Health als kader

Na een overzicht van de plaats die dieren innemen binnen de klinische psychologie en de bewezen effectiviteit van hun inbreng, kijkt Hediger vooruit. Er zijn nog veel dingen die we niet weten en daar is onderzoek voor nodig. Hediger pleit ervoor om het concept One Health daarbij als kader te nemen. Het uitgangspunt van One Health is dat de gezondheid van mens, dier en milieu nauw met elkaar verbonden zijn. Daarom is een multidisciplinaire samenwerking tussen mens- en diergeneeskunde van grote toegevoegde waarde voor gezondheid en welzijn van mens en dier. Deze benadering brengt als vanzelfsprekend met zich mee dat antrozoölogisch onderzoek niet alleen oog moet hebben voor het effect van dierondersteunde interventies op patiënten, maar ook voor de effecten op de dieren.

Leren van werken met dieren

Dieren voegen iets toe aan een therapiesessie. Als je begrijpt hoe dat werkt, wat er speciaal is aan die sessie of aan dat dier, dan kun je die principes of mechanismen ook in andere therapieën gebruiken. In de loop der jaren heeft Hediger gezien dat therapeuten die werken of gewerkt hebben met dieren hun werkwijze aanpassen ook in sessies zónder dieren. Hediger: 'Ik merk zelf ook dat ik geleerd heb om veel meer te letten op de lichaamstaal van mijn patiënten. Ik merk dat ik meer focus heb op de relatie, op acceptatie. Ik let meer op wat er op het moment zelf gebeurt, los van de geschiedenis van de patiënt. Ik ga tijdens een sessie vaker wandelen, of we praten ergens buiten op een bankje in de natuur.'

Dieren overbodig maken in therapieën?

Hediger besluit met een hypothetische vraag: als we de kennis die we opdoen in diertherapieën kunnen vertalen naar betere therapie ook zonder dieren, hebben we de dieren dan nog nodig? Zelf is ze ervan overtuigd dat het overdragen en vertalen van de inzichten uit de antrozoölogie zijn beperkingen heeft. 'Factoren als bewegen, in de natuur zijn, motiveren, emotionele betrokkenheid… die kun je overdragen naar therapieën zonder dieren. Maar sommige mechanismen treden alleen in werking als er een dier aanwezig is - die kan een behandelaar nooit in werking zetten. De uitdaging voor ons is te ontdekken wanneer en voor wie dierondersteunde therapie nodig is en wanneer het genoeg is om de dankzij dieren aangeleerde principes mee te nemen in een therapie zonder dieren'.

Oratie, symposium en afscheidsrede

De oratie van Karin Hediger is getiteld Moving forward: how animal-assisted interventions can enrich healthcare. Hij vindt plaats op 9 september 2022 om 16.00 uur in Heerlen en is live te volgen via ou.nl/live. Voorafgaand aan de oratie vindt om 12.30 uur de afscheidsrede plaats van prof. dr. Marie-José Enders-Slegers, de voorganger van Hediger als leerstoelhouder Antrozoölogie, met aansluitend, van 14.00 tot 16.00 uur, een symposium.

Over dr. Karin Hediger

Prof. dr. Karin Hediger is in oktober 2020 benoemd tot bijzonder hoogleraar Anthrozoology: Animal-assisted interventions in Clinical Psychology. Daarnaast leidt ze de onderzoeksgroep Human-Animal Interaction and animal-assisted interventions aan de Universiteit van Basel, Zwitserland. Haar onderzoek focust op de band tussen mens en dier en de effecten van dierondersteunde interventies. Naast haar academische loopbaan werkt ze als psychotherapeut bij het centrum voor psychotherapie bij de Universiteit van Basel en is ze directeur van een centrum voor dierondersteunde therapie in Basel.

Portretfoto Karin Hediger
Karin Hediger

Gemist?