Beta_MarcoKalz_iStock188551948_head_large.jpg
UNESCO leerstoel Open education (2017-2022)
Een van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties is dat in 2030 alle mensen onderwijs moeten krijgen van goede kwaliteit en dat iedereen de mogelijkheid moet hebben om een leven lang te leren (UNESCO DG 4). Digitale technologie kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren. Denk maar aan open onderwijs en massale open cursussen als MOOCs.

UNESCO-leerstoel Open education

De UNESCO-leerstoel Open Education (2017-2022) richtte zich op het toegankelijk maken van onderwijs met behulp van digitale technologie en deed dat door middel van onderzoek, onderwijs en valorisatieactiviteiten. Leerstoelhouder was Marco Kalz.

Over de leerstoel
Onderzoek
Onderwijs
Samenwerking
Publicaties
Leerstoelhouder