Beta_MarcoKalz_iStock188551948_head_large.jpg
Samenwerking
De leerstoel steunde op een breed wereldwijd netwerk. Daarin onder andere de African Virtual University (AVU), Shanghai Open University (SOU), Tangaza University College, International Training Center of the International Labour Organisation (ITC-ILO) en enkele Europese partners (EADTU, IPTS, EATEL).

Een aantal concrete voorbeelden:

Samenwerking ITCILO

ITCILO is het International Training Centre (ITC) van de UN International Labour Organisation (ILO). De samenwerking met ITCILO heeft onder andere geleid tot cursussen over de mogelijkheden en het opzetten van open online onderwijs. Zie onder andere de cursus over Getting started with MOOCs*.

* Deze website bestaat niet meer.

UNEP en de faculteit Milieuwetenschappen van de Open Universiteit

Vanuit de leerstoel is samengewerkt met United Nations Environment Program (UNEP) en de faculteit Natuurwetenschappen van de Open Universiteit aan de ontwikkeling van MOOCs op het gebied van 'Marine litter'. In 2020 werd voor de vierde keer een MOOC over dit onderwerp aangeboden in 10 talen, met als doel bewustzijn te creëren over zwerfafval en microplastics in zee als een wereldwijd probleem.
Lees meer over de MOOC Marine Litter

Samenwerking binnen SOONER

In het kader van het SOONER project werkte de leerstoel samen met onder andere de OpenupEd partners, aanbieders van cursussen in SURF innovatieprojecten, WikiWijs en SURF-projecten over MOOCs. Maar er werd ook met Europese projecten over MOOCs samengewerkt. Denk maar aan OpenupEd, dat MOOCs van verschillende aanbieders samenbrengt onder een kwaliteitslabel, het MOOCKnowledge project, een Europese, aanbiederonafhankelijke survey over MOOCs, en het SCORE2020 project, een Europees project gericht op de ondersteuning van de behoefte van onderwijsinstellingen aan OOE. Data van deze Europese projecten werden vergeleken met Nederlandse initiatieven.

Samenwerking met Fontys UNESCO-leerstoel

Bij Fontys Hogeschool heeft de UNESCO leerstoel OER and their Adoption by Teachers, Learners and Institutions ingericht. Samen met de leerstoelhouder Robert Schuwer is een masterclass ontwikkeld over Open Online Onderwijs en OER in relatie tot de strategische ontwikkelingsdoelen, en met name SDG 4, van UNESCO.