Beta_MarcoKalz_iStock188551948_head_large.jpg
Onderzoeksprojecten
De volgende onderzoeksprojecten zijn uitgevoerd:

SOONER

SOONER staat voor de Structuratie van Open Online Onderwijs in Nederland. In dit project werd fundamenteel flankerend onderzoek uitgevoerd naar het open en online hoger onderwijs in Nederland. Open onderwijs wordt gezien als een strategische activiteit van een onderwijsinstelling met een impact op de organisatie zelf. Het onderzoek richt zich op (de impact van) online onderwijs vanuit micro- meso- en marcoperspectief. Doel is wetenschappelijk onderbouwde, praktische adviezen te formuleren voor de onderwijspraktijk over het aanbieden van dit type onderwijs en over de strategische impact voor de organisatie. Het project had een looptijd van 5 jaar en werd gefinancierd door NRO en het ministerie van OCW.

Looptijd: 2015-2020

Lees ook:

Bezoek de SOONER repository 

Educational innovation towards organizational development: the art of governing open and online education in dutch higher education institutions

Er zijn al jaren hoge verwachtingen rondom de potentie van vormen van open online onderwijs (OOO), bijvoorbeeld van Massive Open Online Courses (MOOC’s). Onderzoek naar de effecten van OOO biedt echter nog te weinig inzichten met betrekking tot het verhogen van de kwaliteit en toegankelijkheid van het hoger onderwijs en de interne organisatie van onderwijsinstellingen om dit mogelijk te maken. Martine Schophuizen onderzocht daarom de organisatorische uitdagingen en kansen van OOO-onderwijsinnovaties om zo meer inzicht te krijgen in het adopteren, implementeren en op lange termijn kunnen inbedden van dit soort vernieuwende vormen van onderwijs.

Looptijd: 2018-2022
Promotieonderzoek
Onderzoeker: Martine Schophuizen
Promotores:
Promotie afgerond: vrijdag 18 februari 2022
Download het proefschrift
Lees ook: Promotie: Uitdagingen van vernieuwing in open online onderwijs

 

Mind the Gap. Unraveling learner success and behaviour in Massive Open Online Courses

MOOCs zijn cursussen die vrij beschikbaar zijn op internet. In 2018 waren er wereldwijd ruim elfduizend MOOCs op de markt, aangeboden door onder meer ruim negenhonderd universiteiten. De onderwerpen lopen uiteen van bier en kippengedrag tot het probleem van de plastic soep in de oceanen. Je kunt - soms tegen betaling - een MOOC afronden met een certificaat. In 2018 waren meer dan honderd miljoen mensen ingeschreven voor zo'n cursus. Indrukwekkende getallen, maar… slechts iets meer dan vijf procent haalt de eindstreep. Dit project onderzocht de redenen voor dat hoge aantal dropouts: Zijn MOOCs te moeilijk? Komen de leerdoelen van de makers van MOOCs wel overeen met wat cursisten zelf willen leren? Zijn er andere factoren die de hoge uitval verklaren? Of moeten we MOOCs gewoon niet langs dezelfde meetlat leggen als het reguliere (vaak klassikale) onderwijs?

Looptijd 2015-2019
Promotieonderzoek (in het kader van het SOONER project)
Onderzoeker: Maartje Henderikx
Promotores: prof. dr. Marco Kalz en prof. dr. ir. Karel Kreijns 
Promotie afgerond vrijdag 6 september 2019
Download het proefschrift
Lees ook: Promotie: Meetlat regulier onderwijs past niet bij MOOCs

Scaling the unscalable? Interaction and support in open online education

Feedback en interactie zijn essentiële elementen in het onderwijs en vragen allebei veel tijd van de docent. Hoe doe je dat bij open online onderwijs? Hoe zorg je er bij open online onderwijs voor dat de docent zo efficiënt mogelijk kan werken, zodat hij kwalitatief goed onderwijs kan bieden aan een groot aantal studenten zonder zelf overbelast te raken? Het onderzoek van Kasch richt zich op schaalbare manieren waarop studenten van online feedback worden voorzien en onderling maar ook met de docent en de online leeromgeving kunnen interacteren.

Looptijd: 2016-2020
Promotieonderzoek (in het kader van het SOONER project)
Onderzoeker: Julia Kasch
Promotores: prof. dr. Marco Kalz (Open Universiteit), dr. Peter van Rosmalen (Maastricht University)
Promotie afgerond vrijdag 9 oktober 2020
Download het proefschrift
Lees ook: Promotie: Feedback en interactie bij online onderwijs

Through the Lens of the Learner: Using Learning Analytics to Predict Learner-Centered Outcomes in Massive Open Online Courses

Een belangrijk verschil tussen MOOCs en formeel onderwijs is dat de deelnemers heel verschillende doelen en verwachtingen hebben ten aanzien van een MOOC. En die doelen en verwachtingen kunnen heel anders zijn dan de aanbieders voor ogen hadden. Dat is een belangrijk gegeven als je iets wilt zeggen over het succes van open online onderwijs of MOOCs. Dit onderzoek richt zich op de vraag hoe je studieresultaten kunt evalueren vanuit het perspectief van de lerende. Daarbij werden twee belangrijke beoordelingscriteria geïdentificeerd, namelijk tevredenheid en de mate waarin de lerende zijn doel heeft bereikt (intentievervulling).

Looptijd 2017-2021
Promotieonderzoek
Onderzoeker Eyal Rabin (buitenpromovendus)
Promotores: prof. dr. Marco Kalz
Promotie afgerond 10 september 2021
Download het proefschrift
Lees ook:
Promotie: Het succesvol meten van individuele leeropbrengsten in MOOCs
Eyal Rabin: The cathedra’s ivory tower and the open education bazaar

Automatische feedback op teksten met behulp van AI

Dit project onderzoekt en ontwikkelt een model om de kwaliteit van argumentatie in essays te analyseren. Op grond daarvan kan een tool worden ontwikkeld die geautomatiseerd studenten feedback geeft op hun teksten. Met hulp van zo’n programma kunnen studenten hun essay verbeteren vóórdat ze het inleveren. En voor docenten wordt het nakijken daarmee een lichtere taak.

Looptijd 2017-2021
Promotieonderzoek
Onderzoeker Liqin Zhang
Promotor: prof. dr. Marco Kalz
Co-promotor: Dr. Howard Spoelstra
Lees ook: Betere scripties schrijven met automatische feedback

Geautomatiseerde formatieve feedback op essays met behulp van metrics, cues en visualisatie

The aim of this research is to provide automatic formative feedback to students on essays written in the Dutch language. A tool will be developed where learners will be asked to submit their essays on a given topic in the context of textual assignments. The goal of the study is to give formative feedback with the intent to make them aware of their current knowledge and competence and what they need to improve. On the essays, students will be provided immediate meaningful feedback - a combination of selected metrics with cues and visualization in the form of concept map for improving the quality of essays. General text features will be communicated using written feedback while content related feedback will be given based on concept map. Based on the feedback, learners will have a choice to resubmit their assignments after making necessary changes in the written assignments if desired. The texts will be sent to the teacher after one or two iterations depending on the level of the student. The final submission will not only help students in improving their writing capabilities, but, also reduce teacher's workload.

Looptijd: 2018-2022
Promotieonderzoek
Onderzoeker Mohsin Abbas (buitenpromovendus)
Promotor: prof. dr. Marco Kalz
Co-promotor: Dr. Peter van Rosmalen (UM)

COMPETEN-SEA

COMPETEN-SEA* focuses on building capacity to Organize Massive Public Educational Opportunities in Universities of Southeast Asia

Looptijd: 2016-2019

* The website is no longer available.

Ancient cities

The project aims at producing the MOOC Discovering Greek Roman Cities intended for a broad audience and a digital learning module for students of higher education institutions. The Faculty of Educational Sciences contributes its expertise on educational technology to develop the MOOC and the online module. De video’s die in het kader van de MOOC zijn gemaakt zijn online beschikbaar.

2017-2020 (ended)
Lees ook:
Gratis online cursus: Ontdek de antieke Griekse en Romeinse steden
Hoe ontwerp je e-learning over cultureel erfgoed?

European Multiple MOOC Aggregator (EMMA)

EMMA piloted a European Multiple MOOC Aggregator (EMMA), providing a system for the provision of free, open, online courses from diverse European universities with the goal of enhancing European integration and promoting social and cultural inclusion.

2014-2016 (ended)

MOOCKnowledge

MOOCKnowledge*, designed and funded by the European Commission’s Joint Research Centre (JRC) offers MOOC providers a (FREE!) set of standard customisable surveys to gain insights into the expectations and experience of their learners, and a tool for analysing the MOOC design. In return, we aggregate the data across MOOCs and providers to develop a shared understanding of the MOOC phenomena and the factors that shape effective MOOCs.

2015-2018 

* The website is no longer available.

SCORE2020

Support Centres for Open education and MOOCS in different Regions of Europe 2020 (SCORE2020, 2014-2016) builds a European consortium of regional expertise centres on open education and MOOCs with the support of the European platform of OpenupEd experts.

2014-2016