Beta_MarcoKalz_iStock188551948_head_large.jpg
Over de leerstoel
 

Toegankelijkheid voor iedereen

De UNESCO-leerstoel Open Education richtte zich op het toegankelijk maken van onderwijs met behulp van digitale technologie en deed dat door middel van onderzoek, onderwijs en valorisatieactiviteiten. De leerstoel had als bijzonder aandachtspunt de socio-economische en culturele dimensie van open onderwijs. Leerstoelhouder Marco Kalz: 'De technologie biedt kansen, maar tegelijkertijd moeten we opletten dat we mensen die minder computervaardig zijn of minder toegang hebben tot ict niet uit het oog verliezen.'

Kennisinfrastructuur

Daarnaast was er speciale aandacht voor de betekenis van massale open cursussen (MOOCs) als een basale kennisinfrastructuur om de grootste maatschappelijke problemen van onze tijd op te lossen. Kalz: 'We willen samen met internationale partners gaan bouwen aan deze kennisinfrastructuur. Samen moeten we kijken welke kennis en vaardigheden er nodig zijn om doelgericht maatschappelijke problemen op te lossen. Daarbij spreken we ook wel van 'glocal problemen': problemen met een globale impact waarvoor de oplossing ligt in lokale activiteiten. Die kennis en vaardigheden om dat soort problemen op te lossen moeten voor iedereen toegankelijk zijn'.