ALG_overons_19959_head_large.jpg

AI-tools in het OU-onderwijs

Het Statement van het College van bestuur over de inzet van Artificial Intelligence (AI) tools in het onderwijs van de Open Universiteit is als volgt:

'De technologie rondom (generatieve) AI ontwikkelt snel en de impact op ons onderwijs is groot. Dit vergt aanpassingen over hoe we ons onderwijs vormgeven en hoe onze opleidingen aansluiting kunnen blijven houden met het werkveld. Als digitale universiteit stoomt de Open Universiteit haar studenten klaar voor een toekomst waarin ze (generatieve) AI op een verantwoorde wijze weten in te zetten. De Open Universiteit ziet het als haar verantwoordelijkheid om haar studenten op te leiden tot kritische academici, die in staat zijn om een weloverwogen afweging te maken om deze technologie op een verantwoorde en zinvolle wijze in te zetten. Aandacht voor ethiek, wetenschappelijke integriteit en maatschappelijke impact staat daarin centraal.'