Abstract_Ambassadeur_16050_head_large.jpg

Ambassadeur van het jaar


Met ingang van het zevende lustrumjaar, 2019, reikt de Open Universiteit ieder jaar de eretitel Ambassadeur van het jaar uit aan een student of oud-student. Waar andere universiteiten een Alumnus van het jaar kennen, heeft de OU er bewust voor gekozen om te spreken van 'Ambassadeur van het jaar': in een tijd van levenslang ontwikkelen ben je immers nooit uitgeleerd.

Criteria

De Ambassadeur van het jaar is iemand die bij de Open Universiteit studeert of gestudeerd heeft en die opvalt door zijn of haar inzet voor de Open Universiteit en zijn/haar medestudenten. Hij of zij:

  • is een inspiratiebron voor anderen;
  • draagt de OU publiekelijk een warm hart toe;
  • staat voor leven lang ontwikkelen.

Met de benoeming tot ambassadeur van het jaar wil de Open Universiteit die persoon bedanken en extra in het zonnetje zetten. Deze eretitel wordt elk jaar uitgereikt. De bekendmaking van de Ambassadeur van het jaar vindt plaats tijdens de Opening van het academisch jaar.

Christel van de Wal Ambassadeur van het jaar 2024

Alumna Christel van de Wal is de Open Universiteit-ambassadeur van het academisch jaar 2024-2025. Praktisch-theoretisch opgeleid ging Christel op haar 20e aan het werk en bleef zichzelf ontwikkelen. De gedreven duizendpoot is gekozen als ambassadeur van het jaar, omdat zij zo mooi in de praktijk brengt waar de universiteit al veertig jaar voor staat. Door te blijven leren creëert zij steeds nieuwe professionele kansen voor zichzelf in een wereld die nooit stilstaat. Aan de Open Universiteit rondde ze twee masters af: Managementwetenschappen en Business Proces Management en IT (BPMIT). Haar volgende stap is promoveren. Lees meer...


Christa van de Wal

Saïda Assagraui Ambassadeur van het jaar 2023

Alumna Saïda Assagraui is uitgeroepen tot Open Universiteit Ambassadeur van het jaar 2023. De Rotterdamse gezondheidspsycholoog is een echte stapelaar. Ze begon op het vmbo, bleef leren, liet zich niet weerhouden en klom stap voor stap op naar de universiteit. Tijdens de feestelijke opening van het academisch jaar 2023-2024 was Saïda één van de sprekers. Saïda vindt het 'een eer' om ambassadeur van het jaar te zijn. Zij ontvangt de titel, omdat ze met haar gedrevenheid en ambitie een rolmodel kan en wil zijn voor andere studenten. Lees meer...


Saïda Assagraui

Mark Achterbergh-Copier Ambassadeur van het jaar 2022

Mr. Mark Achterbergh-Copier is uitgeroepen tot Open Universiteit Ambassadeur van het jaar 2022. Tijdens de opening academisch jaar 2022-2023 op 5 september bevestigt rector magnificus prof. dr. Theo Bastiaens dit officieel en is Mark één van de sprekers. Hij studeerde in 2020 cum laude af aan de Open Universiteit voor de master Rechtsgeleerdheid (profiel Strafrecht), nadat hij hier in 2019 ook al zijn bacheloropleiding voltooide. Hij zet zich bij de Open Universiteit al jarenlang in voor de community van rechtenstudenten en medewerkers, en nu ook alumni. Lees meer...

Portretfoto Mark Achterbergh-Copier
Mark Achterbergh-Copier

Helen Gallagher Ambassadeur van het jaar 2021

Helen Gallagher MSc is Ambassadeur van het jaar 2021 van de Open Universiteit. Naast haar baan in Diamond Business Analysis & Development bij de stad Antwerpen studeerde Helen Gallagher Managementwetenschappen aan de Open Universiteit. Als student toonde Helen veel ambitie, inzet, en doorzettingsvermogen, zowel op het vlak van onderwijs als onderzoek. Haar open en kritische blik maakt haar een ideale student en perfecte ambassadeur van de Open Universiteit. Lees het interview dat zij gaf in studentenmagazine Modulair.

Portretfoto Helen Gallagher
Helen Gallagher
Fotograaf: Ruben De Muynck

Vanwege corona is er in 2020 geen nieuwe ambassadeur benoemd.

Dennis von Bergh eerste OU Ambassadeur van het jaar 2019

Tijdens de Opening van het academisch jaar op 2 september 2019 is dr. Dennis von Bergh uitgeroepen tot Ambassadeur van het jaar van de Open Universiteit. In het kader van het lustrumjaar is dit de eerste keer dat de eretitel Ambassadeur van het jaar wordt toegekend. Dennis von Bergh studeerde Managementwetenschappen bij de Open Universiteit en is in 2015 ook bij de Open Universiteit gepromoveerd. Lees meer...

Portretfoto Dennis van Bergh

Dennis von Bergh
Fotograaf: Nils van Houts