Open science

ALG_overons_19959_head_large.jpg

Open science

Open Science staat voor een andere wijze van omgaan met onderzoek, publicaties en data. Centraal staat kennisdelen en samenwerken. Onderzoek en de resultaten hiervan moet beter vindbaar en toegankelijker worden. Maar ook moet er op een andere wijze worden omgegaan met de evaluatie en de waardering van onderzoek.

Het Nationaal Programma Open Science bouwt voort op het Nederlandse open access beleid zoals geformuleerd in het Nationaal Plan Open Science (2017). Dat plan concentreert zich op drie speerpunten:

  1. Het bevorderen van de open toegang tot wetenschappelijke publicaties (open access).
  2. Het bevorderen van het optimaal (her)gebruik van onderzoeksdata.
  3. Het laten aansluiten van evaluatie- en waarderingssystemen op de doelen van open science (reward systems).

De open science beweging wordt gesteund door de Nederlandse universiteiten.

Meer informatie over open science.

Open access

Een belangrijk onderdeel van open science is open access: het vrij toegankelijk maken van wetenschappelijke informatie, zoals tijdschriftartikelen. Doel is om publiek gefinancierd onderzoek voor iedereen online toegankelijk te maken.
Lees meer over ons open access beleid.