CW_Kunst_10365_head_large.jpg
Promoveren
Het is bij onze faculteit mogelijk om als interne promovendus of als buitenpromovendus aan de slag te gaan. Het verschil tussen beide posities is dat een interne promovendus in dienst is van de Open Universiteit en de buitenpromovendus niet.

Interne promotieplekken kunnen gefinancierd worden door de Open Universiteit zelf (deze vacatures worden geadverteerd op de vacaturepagina van de universiteit en via Academic Transfer) of door middel van het verkrijgen van een onderzoekbeurs van bijvoorbeeld het NWO of de EU. Een bijzondere beurs waar gebruik van gemaakt kan worden, speciaal voor leraren uit het middelbare onderwijs, is de promotiebeurs voor leraren van NWO.

Voor een buitenpromovendus geldt dat hij of zij eerst een aspirant-fase ingaat, waarin gekeken wordt of het onderzoek dat wordt voorgesteld past binnen de faculteit Cultuurwetenschappen. Op de algemene onderzoekspagina's staat de volledige procedure uitgelegd.

Om te kunnen promoveren moet er aan een aantal eisen voldaan worden:

  • Je hebt een (research)master in één van de vier cultuurwetenschappelijke, of verwante, disciplines afgerond met uitstekende studieresultaten;
  • Minimaal een 8 gehaald voor je masterscriptie;
  • Je hebt aantoonbare wetenschappelijke interesse en onderzoekskwaliteiten;
  • Het voorgestelde onderzoek sluit aan bij het onderzoeksprogramma van Cultuurwetenschappen en de onderzoeksinteresse van ten minste één van de hoogleraren verbonden aan de faculteit.

Als je bent afgestudeerd en overweegt in de wetenschappelijke wereld dóór te gaan, dan kun je voor informatie over een promotietraject bij de faculteit Cultuurwetenschappen contact opnemen met Petra de Munnik.