JLTP_04_head_large.jpg

Informatie voor werkgevers

Steeds meer werkgevers krijgen te maken met de digitale transitie. Die biedt allereerst kansen. Denk daarbij aan fact-finding op basis van big data, de inzet van Chatbots als hulpmiddel en de automatisering van routewerk. Tegelijkertijd brengt de digitale transitie ook uitdagingen met zich mee. Zo is elk bedrijf is sinds 2016 verplicht om aan de AVG-regels te voldoen. Maar dat wil niet zeggen dat dat ook overal vlekkeloos is geregeld. Is de kennis die hiervoor nodig is ook in huis? Zowel juridische als technische kennis? Ook krijgt elke organisatie te maken met cyber security, aansprakelijkheid in het cyberdomein en smart contracts.

Juridische professionals én ICT’ers willen beslissingen kunnen nemen op basis van feiten en niet op veronderstellingen. Zij willen praktisch inzicht in de (on)mogelijkheden die technologie biedt en strategische denkkracht om goed te kunnen inschatten wat technologie voor hun organisatie betekent. Overschakelen naar de cloud bijvoorbeeld kan efficiënter zijn, zeker als je meer met data wil doen en gebruik wil maken van de laatste AI-tools om die data te analyseren. Maar wat betekent een overstap naar de cloud voor de autonomie van je organisatie? En wat voor trade-offs kun je in de toekomst verwachten? Gedegen kennis van technologie en wettelijke kaders zijn onmisbaar om goed beleid te kunnen voeren in de steeds meer digitale maatschappij.

Meerwaarde voor de organisatie

Een medewerker met kennis van Joint Legal Technologies kan:

  • meedenken over de verantwoorde inzet van digitale technologie in de processen van de organisatie.
  • dilemma’s, projecten en uitdagingen uit de eigen praktijk meenemen naar de cursus.
  • bijvoorbeeld de paperopdrachten en Capstone project gebruiken om te reflecteren op mogelijkheden van de (verantwoorde) inzet van Legal Technologies in de eigen organisatie.
  • een netwerk opbouwen in de wereld van Legal Technologies en tijdens het programma inzichten en best practices uitwisselen met medewerkers van andere organisaties.
  • op efficiënte wijze de kennispositie van de organisatie op het gebied van Legal Technologies en de verantwoorde inzet daarvan vergroten.

Kansen voor medewerker én organisatie

Dit programma is de gelegenheid om medewerkers de kans te geven op efficiënte wijze te introduceren in de wereld van Legal Technologies. Door de interactie met medewerkers van andere organisaties, wetenschappers en docenten leren studenten van elkaars expertise en kennis. Ze gaan aan de slag met het onderzoek wat Legal Technologies aan mogelijkheden biedt in de eigen organisatie. Door te leren van elkaars situaties en oplossingen en verwerken van feedback wordt een kennisnetwerk gevormd zodat de organisatie op de hoogte blijft van de risico's waarmee de introductie van Legal Technologies gepaard gaat. Medewerkers krijgen de juiste handvatten om deze risico's zo goed mogelijk te kunnen inschatten en te mitigeren zodat lopend beleid kan worden aangepast.

Wil je op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen? Klik dan op onderstaande button.

Blijf op de hoogte