JLTP_02_head_large.jpg

Inhoud en opbouw

Het JLTP gaat dit jaar (2023) helaas niet door, waarvoor excuses.

Overweeg als alternatief de opleiding Wetsanalyse en wendbare wetsuitvoering in de democratische rechtsstaat. Wij zijn graag bereid om na te denken over opleidingen rondom legal technologies en recht en technologie op maat. Neem hiervoor contact op met Serge Gouders.

Legal technologies worden behandeld vanuit het perspectief van herkenbare juridische toepassingen. Hierbij wordt zowel kracht, beperkingen, gevoeligheden, ethische aspecten, en maatschappelijke eisen en implicaties van technologie behandeld.

Onderscheidend karakter

De opleiding biedt academische kennis en strategische en praktische inzichten in juridisch-technologische ontwikkelingen in het beleids-, bestuurlijke en juridische domein. In tegenstelling tot de klassieke benadering van onderwijs, biedt deze opleiding een multidisciplinair kader om Legal Technologies te begrijpen, toe te passen en te evalueren.

Programma

Het gehele programma bestaat uit 4 cursussen met telkens een Capstone Project, een schrijfopdracht en presentatie waarin je onderzoekt wat het geleerde betekent voor jouw praktijk.

Meer informatie en aanmelden voor het totale programma.

  Jaarplanning
Digitalisering en de democratische rechtsstaat 8 september 2023 - 27 oktober 2023
Openbaarheid en Transparantie 3 november 2023 - 15 december 2023
Wet Open Overheid: Ondersteuning met Juridische Technologie 12 januari 2024 - 1 maart 2024
Modelleren, Transformaties en Slimme Juridische Documenten 8 maart 2024 - 26 april 2024

 

 • Digitalisering en de democratische rechtsstaat
  Hoe werkt AI en welke technieken liggen aan AI ten grondslag? Wat zijn de sterke en de zwakke punten van AI? De mogelijkheden en onmogelijkheden? Wat zijn de gevolgen van bestuurlijk AI-ondersteuning voor wetgeving en rechtspraak? En met welke organisatorische, ethische en maatschappelijke aspecten moet rekening gehouden worden bij de invoering van deze vormen van juridische technologie? De technieken die behandeld worden bestaan vooral uit regel- en logica- gebaseerde methodieken uit de wereld van de Artificial Intelligence.
  Meer informatie en aanmelden voor de module
   
 • Openbaarmaking en Transparantie
  Code is law. En daarom maakt digitalisering openheid extra belangrijk. Tegelijkertijd kan digitale technologie overheden en bedrijven ook helpen om aan transparantieverplichtingen te voldoen. Voor alle Woo-verzoeken, audits, parlementaire enquêtes en raads-enquêtes alsmede verzoeken van toezichthouders geldt: hoe kan overzicht worden gehouden in (ongestructureerde) data? Er zijn heel veel vragen. Hoe voorzie je als bedrijf de toezichthouder van adequate informatie over witwassen, financiële producten of milieurechtelijke vraagstukken? Hoe garandeer je volledigheid? Zijn er patronen te ontdekken in bewijsstukken?
  Meer informatie en aanmelden voor de module
   
 • Wet Open Overheid: Ondersteuning met Juridische Technologie
  Hoe beantwoord je als overheid op grote schaal informatieverzoeken van burgers? Hoe deel je informatie in het kader van de Woo? Hoe voorzie je als bedrijf de toezichthouder van adequate informatie over witwassen, financiële producten of milieurechtelijke vraagstukken? Is gebruik van bestanden op inCloud mogelijk? Hoe werken bijbehorende algoritmes en welke technieken liggen eraan ten grondslag? Hoe kun je het gebruik van techniek transparant en juridisch verdedigbaar maken?
  Meer informatie en aanmelden voor de module
   
 • Modelleren, Transformaties en Slimme Juridische Documenten
  In dit vak komt aan de orde welke mogelijkheden er zijn om met gebruik van algoritmes overeenkomsten en beleidsdocumenten te modelleren, te creëren en tot in detail te analyseren, zodat een grootschalige review van documenten sneller en met minder middelen uitgevoerd kan worden. Daarnaast wordt aandacht besteed aan blockchain toepassingen, waaronder Smart Contracts en registers op de Blockchain.
  Meer informatie en aanmelden voor de module

Elke cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten. Het onderwijs is in de vorm van colleges en deze vinden plaats op een vrijdag. Dit voor de helft online en de andere helft op locatie in Den Haag. Thuis ga je dan verder met zelfstudie. Op jaarbasis neemt de opleiding zo’n 250 uur in beslag.

De cursussen vormen een totaalpakket maar zijn ook afzonderlijk van elkaar te volgen.

Na het succesvol afronden van de cursussen ontvang je per cursus een deelcertificaat.

Heb je het hele programma afgerond dan ontvang je het certificaat voor het Joint Legal Technologies Programma. De certificaten worden gezamenlijk uitgegeven door de Open Universiteit en Universiteit Leiden.