ALG_klachten_19967_head_large.jpg

Klachten


Uw klacht moet gaan over een situatie waartegen u geen administratief beroep of bezwaarschrift zou kunnen indienen. Het dient derhalve te gaan om een situatie waarvoor geen beslissing is afgegeven waaraan rechtsgevolgen verbonden zijn.

U kunt daarbij denken aan:

  • de begeleiding van een studiegroep of bijeenkomst
  • de verzending van het studiemateriaal
  • de behandeling door een studiebegeleider of een andere medewerker
  • gebrekkige of ontbrekende faciliteiten
  • de bereikbaarheid van voorzieningen of medewerkers
  • de manier waarop uw vraag is beantwoord
  • het onzorgvuldig omgaan met correspondentie of dossiers
  • onjuist verstrekte informatie.

Klachtenprocedure

De klachten die voor behandeling in aanmerking komen en de wijze waarop deze klachten worden behandeld, wordt gereguleerd door hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht en de Klachtenregeling (Complaints Regulations) van de Open Universiteit.

U meldt uw klacht met behulp van het onderstaand meldingsformulier bij het 1-loket.
Voorbeeld voor klacht

De Klachtencommissie

De Klachtencommissie neemt een klacht namens het College van bestuur in behandeling en gaat na of partijen er onderling uit kunnen komen. Indien dit mogelijk is wordt de klacht geschikt en wordt u gevraagd de klacht naar aanleiding van de schikking in te trekken.

De leden van de Klachtencommissie worden benoemd.

Als het niet mogelijk is om de klacht te schikken brengt de Klachtencommissie een advies uit aan het College van bestuur waarna het College van bestuur over de klacht beslist.