null Game: in co-creatie een projectvoorstel schrijven gericht op landbouwinnovatie

NW_Bemesting_14462_head_large.jpg
Game: in co-creatie een projectvoorstel schrijven gericht op landbouwinnovatie
De Europese Unie staat voor allerlei uitdagingen op het gebied van landbouw. In plannen als de 'Green Deal' zijn allerlei ambitieuze doelstellingen geformuleerd, maar om die te bereiken zijn innovatieve oplossingen nodig. Die oplossingen vind je alleen maar als heel uiteenlopende partijen goed met elkaar samenwerken. En dat blijkt moeilijk. De Open Universiteit gaat samen met het Cologne Game Lab (CGL) een game ontwikkelen om heel uiteenlopende partijen te leren hoe ze sámen een projectvoorstel schrijven op het gebied van kennis en innovatie rond landbouw.

Degelijke, samenhangende en goed voorbereide projecten

Een van de manieren om innovatie te versnellen is de 'multi-actor-benadering'. Dat houdt in dat je bij de zoektocht naar innovatieve oplossingen betrokkenen (actoren) vanuit verschillende achtergronden bij elkaar brengt en zo hun kennis benut. Die betrokkenen kunnen onderzoeksinstellingen en bedrijven zijn, maar ook consortia of nationale overheden. In de praktijk is er echter een belangrijke hindernis: als de samenwerking aan het projectvoorstel eenmaal gestart is, blijkt vaak dat de partijen de aanpak toch op verschillende manieren interpreteren. Hetzelfde gebeurt als een project eenmaal gestart is: dan blijken achteraf interpretaties toch te verschillen. Het streven van het PREMIERE project is om te komen tot degelijke, samenhangende en goed voorbereide multi-actor-projecten, waarbij de neuzen allemaal dezelfde kant op staan.

Serious game over het schrijven van projectvoorstel

Om te komen tot degelijke projectvoorstellen, ontwikkelt PREMIERE instrumenten, trainingen en netwerkbijeenkomsten. Bij die instrumenten zitten onder andere een serious game, een online academy en een MOOC, en een handboek van good practices. Het effect van de ontwikkelde instrumenten wordt uitgetest bij minimaal acht multi-actor-initiatieven. Einddoel is meer effectieve Agriculture Knowledge and Innovation Systems zowel op Europees als op nationaal niveau. De Open Universiteit zal met name betrokken zijn bij het ontwerp, de ontwikkeling en de evaluatie van de game. Deze game richt zich op het multi-actor, co-creatieproces van het schrijven aan een projectvoorstel. Het consortium was onder de indruk geraakt van de onderzoeksaanpak en de didactische functionaliteit die met EMERGO-games wordt gerealiseerd. Voor de ontwikkeling van de PREMIERE-game werkt de Open Universiteit samen met Cologne Game Lab van de TH Köln als externe partner. Het is de bedoeling de gewenste functionaliteit te realiseren met Unity als ontwikkelplatform.

PREMIERE project

Het project Preparing multi-actor projects in a co-creative way (PREMIERE), is een Horizon Europe project en wordt gefinancierd door de Europese Gemeenschap. De Open Universiteit is een van de partners. Het project loopt van 1 januari 2023 t/m 31 december 2027.

Contactpersoon: Hans Hummel (faculteit Onderwijswetenschappen) en Roland Klemke (faculteit Onderwijswetenschappen en THK/CGL).