null Positieve eindevaluatie voor GATE-BULL

PSY_IngrijpenOfInteressePesten_17587_head_large.jpg
Positieve eindevaluatie voor GATE-BULL
Het Europese onderzoeksproject GATE-BULL, waar OU-onderzoekers bij betrokken zijn, heeft een positieve eindevaluatie ontvangen van Erasmus+ . Het project dat bestaat uit de videogame Playground Heroes en lesmateriaal, heeft als doel discriminerend pesten in de klas bespreekbaar te maken en aan te pakken.

Score van 95 uit 100

GATE-BULL staat voor ‘a Games Approach to TEach children about discriminatory BULLying’. Het initiatief van het project ligt bij Maria Sapouna, verbonden aan de University of the West of Schotland. Vier landen doen mee, voor Nederland wordt het project geleid door OU-onderzoekers Roy Willems, Trijntje Völlink en Francine Dehue. Erasmus+ financierde het project en gaf het een eindscore van 95 uit 100 punten.

Videogame over discriminerend pesten

Het lesmateriaal dat aangeboden wordt leert kinderen in de hoogste klassen van het basisonderwijs (9 tot 12 jaar) discriminerende pestsituaties te herkennen en hoe ze veilig en constructief kunnen ingrijpen als ze getuige zijn van zo’n pestsituatie. Het eindrapport omschrijft het project als veelzijdig, met inbegrip van de aanpak, het meeslepende digitale onderwijsspel en het rollenspel dat leerlingen bewust maakt van discriminatie. Kinderen leren bewuster met elkaar om te gaan en meer begrip voor elkaar te krijgen.

Gratis lesmateriaal

GATEBULL wordt bovendien geprezen vanwege het gratis aanbod van alle lesmiddelen, waaronder het curriculum, het digitale spel en de lesplannen en activiteiten én omdat het materiaal in vier talen wordt aangeboden. Ook de samenwerking met partnerscholen en campagnes tegen pesten en de effectieve communicatie rondom het project, ziet Erasmus+ als positief punt.

Meer informatie is terug te vinden op de projectpagina van GATE-BULL