null Symposium Digitalisering in de rechtsverhouding tussen burger en overheid

RW_Bundel_digitalisering_rechtsverhouding_head_large.jpg
Symposium Digitalisering in de rechtsverhouding tussen burger en overheid
Digitalisering in de rechtsverhouding tussen burger en overheid staat volop in de belangstelling. Zo bedient de overheid zich steeds meer van 'e-dienstverlening' om de burger te informeren, processen efficiënter te laten verlopen en om de burger op een laagdrempelige manier bij de besluitvorming te betrekken. Ook de bestuurlijke besluitvorming vindt steeds vaker (geheel of gedeeltelijk) via 'geautomatiseerde besluitvorming' plaats. De coronacrisis heeft er verder toe geleid dat bepaalde voorgenomen digitaliseringsoperaties in een stroomversnelling zijn geraakt. De Open Universiteit presenteert op vrijdag 18 november 2022 de bundel 'Digitalisering in de rechtsverhouding tussen burger en overheid' tijdens een gelijknamig symposium in Paushuize Utrecht.

Voor- en nadelen van digitalisering

Wat zijn de voor- en nadelen van digitalisering en welke rol dient het recht te spelen bij het legitimeren en begrenzen van digitaal overheidsoptreden? Wat zijn de (wenselijke) gevolgen van digitalisering voor het nemen van beslissingen en het verlenen van menselijk maatwerk? In hoeverre leidt de verdergaande digitalisering er toe dat (groepen) burgers worden uitgesloten van publieke dienstverlening?

Symposium vrijdag 18 november in Utrecht

Datum en tijd: vrijdag 18 november 2022, 13.00 - 17.30 uur
Locatie: Paushuize (Balzaal), Kromme Nieuwegracht 49, 3512 HE Utrecht (Routebeschrijving)
Aanmelden: Het symposium is gratis bij te wonen en toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is in het thema. Graag vooraf aanmelden via het aanmeldformulier (aanmelding sluit op 31 oktober 2022). Kijk voor meer informatie op de symposiumpagina.

Programma

13.00 uur Inloop
13.30 uur Welkom en introductie door Ronald Janse (decaan faculteit Rechtswetenschappen en hoogleraar Encyclopedie van de Rechtswetenschap Open Universiteit)
13.45 uur Louise Verboeket (docent en onderzoeker Staats- en bestuursrecht UvA)
14.30 uur Rachel Rietveld (mededirecteur van ArbeidsmarktResearch UvA BV, docent en promovendus aan de UvA/TU Delft en lid kernteam Amsterdam Centre on the Legal Professions and Access to Justice)
15.15 uur Pauze
15.45 uur Quirine Eijkman (lector Toegang tot het recht HU en ondervoorzitter College voor de Rechten van de Mens)
16.30 uur Overhandiging door dagvoorzitter van eerste exemplaar aan Reinier van Zutphen (Nationale ombudsman)

Bundel 'Digitalisering in de rechtsverhouding tussen burger en overheid'

De bundel 'Digitalisering in de rechtsverhouding tussen burger en overheid' is het resultaat van het gelijknamige onderzoeksproject. De bijdragen zijn zowel geschreven door de leden van de sectie Bestuursrecht als door onderzoekers die werkzaam zijn bij de zusterfaculteiten en in de rechtspraktijk. Dit heeft er mede voor gezorgd dat het onderzoeksobject ook vanuit andere rechtsgebieden en disciplines is belicht. De bundel wordt uitgegeven door Wolters Kluwer.