NW_gebruik_AI_klimaatadaptie_head_large.jpg

EIFFEL

Geoss applications for climate change


EIFFEL is de afkorting voor rEvealIing the role oF geoss as the deFault digital portal for building climateE change adaption & mitigation appLications, ofwel hoe GEOSS (ofwel klimaatgegevens) die de EU verzamelt slimmer en gemakkelijker te gebruiken zijn door mensen uit de praktijk. Het project wordt gecoördineerd door het Griekse Institute of Communication and Computer Systems (ICCS) van de National Technical University of Athens (NTUA) en wordt met bijna 5 miljoen euro gefinancierd door Horizon 2020. De in totaal negentien partners die zich voor dit project hebben verenigd zijn afkomstig uit acht Europese landen.

Onderzoek

Binnen het EIFFEL-project kijkt het onderzoeksteam van de Open Universiteit naar de behoefte en het gebruik van klimaatdata door waterprofessionals in het stroomgebied van de Aa/Weerijs (Brabant). Ze doet dit samen met twee Nederlandse projectpartners: het klimaatadaptatieteam van de Provincie Noord-Brabant en het IHE Delft Institute for Water Education.

Dr. ir. Angelique Lansu, universitair docent aan de faculteit Bètawetenschappen (vakgroep Milieuwetenschappen) van de Open Universiteit, leidt het onderzoeksteam dat kijkt naar het gebruik van die klimaatgegevens in vijf Europese regionale en lokale klimaatprojecten. Het project is gestart in 2021 en duurt in totaal 3 jaar.