ALG_Promoveren_10244_head_large.jpg
Wat we verwachten
 

Als u bij de faculteit Onderwijswetenschappen als buitenpromovendus aan de slag wilt, verwachten wij dat u:

  • zeer gemotiveerd bent om u gedurende 4 à 5 jaar te concentreren op een wetenschappelijke onderzoeksvraag. Daarnaast hebt u veel oog voor de praktijkrelevantie van uw onderzoek.
  • zelf komt met een doordachte vraag waarnaar u onderzoek wilt doen, een onderzoeksvraag die aansluit bij een van de aandachtsgebieden van het onderzoeksprogramma van de faculteit Onderwijswetenschappen.
  • dat u de Engelse taal goed beheerst: Engels is de taal van onze onderzoekswereld; uw publicaties en proefschrift schrijft u in het Engels.
  • na een eerste gesprek met uw beoogde promotor, uw onderzoeksonderwerp onder haar/zijn begeleiding uitwerkt tot een volwaardig onderzoeksvoorstel.
  • tijdens uw PhD-jaren voldoende (lees tussen 16 en 24 uur per week) tijd kunt vrijmaken om serieus aan uw onderzoek te werken; een deel hiervan is vaak in 'de baas zijn tijd'.
  • dat u ongeveer jaarlijks een artikel schrijft en publiceert in een internationaal erkend wetenschappelijk tijdschrift.
  • dat u de in het individuele opleidings- en begeleidingsplan afgesproken onderwijsactiviteiten volgt.
  • aan het einde van het traject uw proefschrift aflevert, dit indient bij een commissie voor evaluatie en goedkeuring, en dat u dit, na goedkeuring, openbaar verdedigt.

In de aanloop naar het promotietraject worden de wederzijdse verwachtingen (van u en van uw promotor) in overleg concreet gemaakt en vastgelegd in een intentieverklaring, het individuele opleidings- en begeleidingsplan en uiteindelijk het PhD-contract.