ALG_Boek_head_large.jpg
Vakgroepen
 

Coördinator onderzoek is prof. dr. Rob Martens

Binnen de faculteit wordt het onderwijs en het onderzoek verzorgd door vier vakgroepen:

Leren en innoveren met ICT

(Technology enhanced learning and innovation)

Vakgroepvoorzitter: dr. Roland Klemke

Thema's:

 • Educational games, gamification and simulation-based learning 
 • Mobile and seamless learning design 
 • Multimodal learning experiences 
 • Learning analytics and visualizations 
 • Artificial Intelligence for Education 

Lees meer over het onderwijs en onderzoek rond Leren en innoveren met ICT.

Online leren en instructie

(Online learning and instruction)

Vakgroepvoorzitter: mw. prof. dr. Halszka Jarodzka

Thema's:

 • Design of instruction
 • Competences
 • Teacher as supporter

Lees meer over het onderwijs en onderzoek rond Online leren en instructie.

Sociaal leren

(Social learning)

Vakgroepvoorzitter: dhr. prof. dr. ir. Karel Kreijns

Thema's:

 • Online Collaborative Learning 
 • Professional Learning Communities and Network Learning

Lees meer over het onderwijs en onderzoek rond Sociaal leren.

Voorwaarden voor een leven lang leren

(Conditions for life-long learning)

Vakgroepvoorzitter: mw. prof. dr. Renate de Groot

Thema's:

 • Context: de leeromgeving
 • Condities: de variabelen die de biopsychologie van de lerende beïnvloeden

Lees meer over het onderwijs en onderzoek rond Voorwaarden voor een leven lang leren.

Zie ook het overzicht van de medewerkers Onderwijswetenschappen.