Onderwijswetenschappen_13457_head_large.jpg
Sociaal leren
Sociaal leren is het leren van en met elkaar in verschillende situaties. Sociaal leren kan plaats vinden in kleine en grote groepen, in leergemeenschappen (communities) en in netwerken. Door de komst van de computer en internet kan sociaal leren naast face-to-face ook online of blended plaatsvinden waarbij gebruik gemaakt wordt van elektronische platforms om te communiceren en samen te werken.

Onderwijsinstellingen maken in hun formele onderwijs vaak gebruik van kleine samenwerkende leergroepen waarin studenten een gezamenlijke opdracht moeten uitvoeren.
n organisaties en instituten daarentegen neemt de belangstelling voor het  leren op de werkplek, in leergemeenschappen en in netwerken toe, omdat het belangrijk bijdraagt aan de professionalisering van medewerkers en het ontwikkelen van innovatiekracht als organisatie. 

Leergemeenschappen of netwerkleren

Bij leergemeenschappen of bij netwerkleren denken we aan medewerkers van eenzelfde of verschillende organisaties die zich groeperen omdat ze een gemeenschappelijk doel of opdracht hebben. Soms worden zulke groepen georganiseerd, soms vormen ze zich meer spontaan vanuit een gemeenschappelijk belang (bijvoorbeeld omdat ze hetzelfde probleem hebben). In de onderwijspraktijk zien we ook diverse mengvormen, maar in alle gevallen gaat het erom dat het leren van en met elkaar tot kennisdeling en co-creatie leidt. De leerprocessen van kennisdeling en kennis co-creatie richten zicht daarbij op zowel het individu als het collectief. 

De vakgroep

De vakgroep Sociaal Leren van de faculteit Onderwijswetenschappen richt haar onderzoek op de condities van samenwerkend leren in kleine groepen binnen onderwijscontexten en op de werkplek binnen professionele leergemeenschappen en in leernetwerken in face-to-face, blended, en online settingen. 

Publicaties

Al onze publicaties zijn opgenomen in de research database van de Open Universiteit.