Master Psychology - variant Klinische kinder- en jeugdpsychologie

PSY_MAPKJ_head_large.jpg

Master Psychology - variant Klinische kinder- en jeugdpsychologie

 • Psychologie
 • Deeltijd
 • 60 EC
 • Nederlands
 • Master of Science (MSc)
 • september/februari
 • 28 uur per studiepunt
 • Bepaal zelf je studietempo
 • Vanaf € 76,89 per studiepunt (zie tabblad Kosten)
 • Beste opleiding volgens de NSE 2024!
 • Academisch jaar 2024-2025
Bij sommige kinderen en jongeren verloopt de psychische ontwikkeling problematisch. Waarom ondervindt een kind problemen? Hoe kun je (jonge) kinderen en adolescenten het beste diagnosticeren? Hoe kun je kinderen en jongeren begeleiden of behandelen? Heb je een universitaire bachelor in de Psychologie afgerond en boeien dit soort vragen jou, dan spreekt de mastervariant Klinische kinder- en jeugdpsychologie je zeker aan.


Wat leer je in deze opleiding?

De mastervariant Klinische kinder- en jeugdpsychologie richt zich op diagnostiek en behandeling van baby’s, kinderen en jongeren die psychische problemen ontwikkelen. Centraal staat de wisselwerking tussen wetenschap en praktijk. Je kijkt naar de problematiek als resultaat van de interactie tussen het kind en biologische, psychologische en sociale factoren in de omgeving.  
Een evidence-based benadering wordt gecombineerd met praktijkgerichte opdrachten waarmee je wordt opgeleid tot scientist-practicioner. Je leert hoe je psychische problemen van kinderen en jongeren op basis van wetenschappelijk onderzoek systematisch in kaart kunt brengen en kunt aanpakken. Hierbij komt een breed scala aan therapievormen aan bod, zoals cognitieve gedragstherapie, interpersoonlijke therapie, vaktherapie en e-mental health-interventies. Je maakt kennis met integraal en multidisciplinair werken binnen beroepsethische regels. Tijdens de stage leer je de theorie toe te passen in de praktijk. De studie sluit je af met een wetenschappelijk onderzoek en een masterthesis.  

Voor wie is de opleiding bedoeld?

Klinische kinder- en jeugdpsychologie is interessant als je belangstelling hebt in kinderen en jongeren en in het ontstaan, onderzoek naar en de behandeling van psychische problematiek bij deze groep. 

Psychologie studeren aan de Open Universiteit betekent …

 
 • structuur, maar tegelijk veel vrijheid
 • in je eigen tempo, academisch studeren
 • persoonlijke begeleiding en excellent studiemateriaal
 • studieadvies op maat
 • universitaire titel Master of Science (MSc)
Ewout Beket

student

'Specialisatie kind en jeugd of toch voor volwassenen? Misschien doe ik wel beide masters. Studeren is altijd een proces van ontwikkeling waarin je keuzes maakt. Beetje bij beetje kom je tot wat voor jou is weggelegd.' Lees hier zijn verhaal.

De theorievorming binnen de Klinische kinder- en jeugdpsychologie richt zich op het ontstaan van psychische problematiek bij baby’s, kinderen en adolescenten en op de in stand houdende factoren. Welke factoren maken een kind kwetsbaar en vormen een risico om psychische klachten te ontwikkelen en welke factoren beschermen kinderen daar juist tegen? Hierbij wordt veel aandacht besteed aan de contextuele inbedding van de problematiek van het kind en de transactionele (elkaar wederzijds beïnvloedende) processen die hierin een rol spelen.  

Diagnostiek en behandeling


In het klinische vakgebied nemen diagnostiek en behandeling een belangrijke plaats in. Psychische problematiek wordt in kaart gebracht door middel van psychologische gespreksvoering, klinische observatie en testonderzoek. Vervolgens wordt besloten of er een indicatie is voor behandeling. Voor de behandeling kan er een keuze gemaakt worden uit (een combinatie van elementen uit) verschillende vormen van therapieën. In de master doe je kennis op en ontwikkel je vaardigheden over de wijze waarop diagnostiek plaatsvindt. Ook leer je actuele wetenschappelijke ontwikkelingen op het vlak van behandeling bij kinderen en jongeren en over het toepassen van een evidence-based behandeling. Zowel theorie als praktijk op dit vlak komen aan bod, waarmee je  wordt opgeleid tot scientist-practicioner.
 

Onderzoek


Er wordt veel waarde gehecht aan de mate waarin behandelingen ‘evidence-based’, oftewel wetenschappelijk
onderbouwd zijn. Daarom wordt in de opleiding aandacht besteed aan wetenschappelijk onderzoek dat relevant is voor de klinische praktijk.
 

Ethiek


In de praktijk krijgt een psycholoog te maken met ethische aspecten die relevant zijn voor de beroepsuitoefening. Professioneel handelen wordt gekenmerkt door integriteit, respect, verantwoordelijkheid en deskundigheid. In de master staan we stil bij ethische dilemma’s en wordt hier kritisch op gereflecteerd.
 
 

Opzet

De mastervariant Klinische kinder- en jeugdpsychologie bestaat uit vier mastercursussen: Ontwikkeling en psychopathologie in de vroege kindertijd, Psychopathologie bij kinderen en adolescenten, Psychodiagnostiek in de klinische kinder- en jeugdpsychologie en Psychologische behandeling bij kinderen en adolescenten: wetenschap en praktijk. Deze zorgen voor de inhoudelijke en wetenschappelijke verdieping met veel aandacht voor wetenschappelijk onderzoek dat relevant is voor de klinische praktijk. Daarnaast loop je in de masterfase stage en schrijf je een scriptie (masterthesis).
 
Wil je meer weten over de inhoud, vraag dan de studiegids aan.

Opbouw

De master is opgezet als deeltijdopleiding verdeeld over twee academische jaren. De opleiding bestaat uit vier vakinhoudelijke cursussen, een stage, een onderzoekspracticum scriptieplan en een masterthesis. De cursussen hebben een vast of variabel startmoment. Kijk voordat je een studieplanning maakt in het jaarrooster wanneer een cursus start en wanneer de begeleiding is ingeroosterd. Vertragen of versnellen is mogelijk, maar is afhankelijk van je stage en hoe lang je over het scriptietraject doet. Vraag eventueel advies aan de studieadviseurs van Psychologie.  

Jaarrooster 

Download hier

 

Studieduur

De masteropleiding levert in totaal 60 studiepunten (EC) op. Dat is vergelijkbaar met een éénjarige voltijdopleiding. Een cursus van 5 studiepunten komt overeen met een studiebelasting van 140 studie-uren. Het deeltijdprogramma is gebaseerd op 30 studiepunten per jaar, zodat je de opleiding in twee jaar kunt afronden. Je studeert dan gemiddeld 20 uur per week. Je tempo hangt ook van de manier waarop je je stage invult en de tijd die je nodig hebt voor je masterthesis.  

Academisch studeren op jouw manier

De mastervariant Klinische kinder- en Jeugdpsychologie kun je optimaal combineren met je baan en sociale activiteiten. Je studeert vooral thuis. Je maakt online opdrachten, volgt online en soms fysieke bijeenkomsten bij een studiecentrum van de Open Universiteit en bent online in contact met medestudenten en docenten. Je stippelt het voor jou meest passende studietraject uit, rekening houdend met je persoonlijke situatie, eventueel in overleg met een studieadvisuer van Psychologie. Flexibel en op maat studeren dus!

Begeleiding

Via de online leeromgeving kom je in contact met je docenten en medestudenten. Binnen elke cursus is de docent je aanspreekpunt. De studieadviseurs van de faculteit Psychologie kunnen je helpen bij vragen over de studieaanpak en -planning. Elke mastercursus bestaat uit individuele en groepsactiviteiten. Je bestudeert individueel de theorie en maakt een aantal studietaken. Daarnaast kom je twee tot drie keer per cursus bij elkaar via (virtuele) bijeenkomsten waarin je de leerstof met medestudenten en de docent op een actieve manier verwerkt en toepast. Je bespreekt ervaringen en praktijkvoorbeelden en er is ruimte voor tentamenvoorbereiding. Groepsactiviteiten vinden meestal online en soms fysiek plaats in de avonduren en in het weekend. Online sessies worden opgenomen zodat je ze achteraf kunt bekijken. Bij cursussen met (verplichte) praktijkbijeenkomsten in een studiecentrum zijn de data ruim van tevoren bekend. Kijk bij de cursusbeschrijving voor meer informatie over de begeleiding. 

Begeleidingsbijeenkomsten

Bij een verplicht practicum in een studiecentrum word je na je aanmelding voor de cursus toegewezen aan een practicumgroep in het voor jou dichtstbijzijnde studiecentrum. Hiervan krijg je bericht. Het aantal plaatsen is beperkt, het kan dus voorkomen dat er een wachtlijst is bij deze cursussen. Lees altijd voor aanmelding de informatie bij de cursus op Studieaanbod of in de studiegids. Houd er rekening mee dat bijeenkomsten van een cursus niet in elk kwartiel en niet in elk studiecentrum georganiseerd worden. 

Tentaminering

Je sluit elke cursus af met een tentamen in het Nederlands. De tentamenvorm verschilt per cursus, maar is in de master vaak een combinatie van tentamenvormen, zoals een online meerkeuzetentamen of soms een online tentamen met open vragen, een mondeling tentamen of een opdracht. Een online tentamen (digitaal individueel tentamen, DIT, of digitaal groepstentamen, DGT) maak je meestal ’s avonds en soms ’s middags in het studiecentrum of thuis met proctoring (een online surveillancesysteem). In het jaarrooster staat hoe en wanneer de cursus getentamineerd wordt.
Binnen de inschrijfduur van 12 maanden heb je drie tentamenkansen. Na het succesvol afronden van een cursus ontvang je een certificaat. Je sluit de opleiding af met een masterthesis (afstudeeronderzoek). Het Onderzoekspracticum scriptieplan bereidt je daarop voor en wordt getentamineerd aan de hand van opdrachten. Daarna mag je door naar de Masterthesis. De stage rond je af met een stageverslag, eventueel aangevuld met diagnostiekcasussen (noodzakelijk voor de Basisaantekening psychodiagnostiek). 

Digitale omgeving

Als student in een opleiding heb je via mijnOU toegang tot een aantal online diensten. In je studiepad zie je welke cursussen je al hebt behaald en welke je nog moet doen. Ook kun je je aanmelden voor cursussen en tentamens. Via mijnOU krijg je bovendien toegang tot een uitgebreide online wetenschappelijke bibliotheek en andere diensten. Via de online leeromgeving heb je vervolgens toegang tot het Opleidingsportaal Psychologie met informatie vanuit de faculteit, bijvoorbeeld over de bereikbaarheid van medewerkers, afstuderen en hulpmiddelen bij de studie. Ook heb je in de leeromgeving toegang tot elke cursus waarvoor je staat ingeschreven met het online studiemateriaal en oefentoetsen. Hier heb je ook contact met medestudenten en docenten en volg je groepsbijeenkomsten en colleges.  

Studiecentra

De Open Universiteit heeft studiecentra verspreid over Nederland en Vlaanderen. Hier ontmoet je medestudenten en docenten, volg je (verplichte) practicumbijeenkomsten en kun je de tentamens afleggen. Je kunt in de studiecentra ook het studiemateriaal inzien of lezingen bezoeken. Bovendien worden hier de begeleidingsbijeenkomsten gehouden van die cursussen waarbij aanwezigheid verplicht is. 

Aanmelden

Om te starten moet je eerst toelating aanvragen via de knop Aanmelden. Hiervoor maak je een mijnOU-account aan. Vraag ruim twee maanden voor de start van de opleiding formeel toelating aan tot de master. Nadat je de officiële toelatingsbeschikking hebt ontvangen, kun je je aanmelden. voor een mastercursus. Kijk ook in het jaarrooster voor de startmomenten van cursussen.  
 
Met een bachelordiploma Psychologie van de Open Universiteit word je rechtstreeks toegelaten tot de mastervariant Klinische kinder- en jeugdpsychologie. Heb je een wo-bacheloropleiding in de Psychologie van een andere universiteit afgerond? Dan word je mogelijk ook rechtstreeks toegelaten tot de master, of kom je in aanmerking voor een individuele premaster. Na het afronden hiervan kun je instromen in de mastervariant. Er is géén vast premasterprogramma voor de mastervariant Klinische kinder- en jeugdpsychologie.  
 
Heb je géén bachelordiploma Psychologie, maar wel een andere, verwante hbo- of wo-bachelor afgerond, zoals Toegepaste psychologie of Geneeskunde? Dan kom je misschien in aanmerking voor vrijstelling in de bachelor Psychologie. Vraag dan bij je aanmelding voor de bachelor meteen vrijstelling aan (kosten 161 euro).  
 
Vraag voor meer informatie over de toelatingsmogelijkheden een adviesgesprek aan met een studieadviseur of kijk bij Psychologie studeren of Open dagen Psychologie.

Starten

Je kunt op diverse momenten starten met de mastervariant Klinische kinder- en jeugdpsychologie. Kijk in het jaarrooster voor de startmomenten van cursussen.

Voorkennis

Het is belangrijk dat je naast de Nederlandse de Engelse taal goed (passief) beheerst aangezien je ook Engelstalige boeken en artikelen gaat gebruiken. Tentamens, scripties en presentaties zijn wel altijd in het Nederlands. 

Vrijstelling

In de master wordt geen vrijstelling verleend. Het heeft alleen zin om vrijstelling aan te vragen in de master als je kunt aantonen dat je een cursus elders op wo-masterniveau succesvol hebt afgerond die in inhoud, omvang en niveau overeenkomt met de mastercursus aan de Open Universiteit. Als je denkt dat je hiervoor in aanmerking komt, kun je vrijstelling in de master aanvragen bij je toelatingsverzoek (kosten 161 euro).

Collegegeld

Bij de Open Universiteit betaal je collegegeld per studiepunt en niet per collegejaar. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van je vooropleiding en nationaliteit.  Bereken zelf je kosten.
Studiemateriaal, de begeleiding en tentamens zijn inbegrepen bij de prijs. 

Levenlanglerenkrediet

Het levenlanglerenkrediet (LLLK) is een vorm van financiering waarvan je tot je 56ste levensjaar gebruik kunt maken. Je vraagt dit krediet aan bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Kom je niet in aanmerking voor het LLLK, kijk dan of de Kortingsregeling Collegegeld Open Universiteit (KCOU) voor jou van toepassing is. 

Wat kun je met jouw diploma?

Het perspectief voor psychologiestudenten om te gaan werken in de geestelijke gezondheidszorg in Nederland verandert voortdurend. Voor meer informatie over de lopende discussie over de aansluiting tussen masteropleidingen en postmasteropleidingen in de geestelijke gezondheidszorg (bijvoorbeeld de postmaster tot gz-psycholoog, die in de huidige situatie nodig is voor een BIG-registratie en de vervolgopleiding tot klinisch psycholoog), verwijzen we naar de website van het programma Adaptieve Psychologische Vervolgopleidingen.
 
Om op de hoogte te blijven kun je je via die website ook abonneren op de nieuwsbrief van de FGzPt (Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten). Zodra de gevolgen voor de opleidingen Psychologie duidelijk worden, vermelden we dat hier en via de informatiekanalen voor studenten Psychologie.  
 
De mastervariant Klinische kinder- en jeugdpsychologie vormt een goede basis voor diverse beroepen. In sommige beroepen ligt de klemtoon op diagnostiek, in andere meer op behandeling, onderzoek, beleid of onderwijs. Enkele belangrijke werkgebieden zijn: 
- (basis)psycholoog in de geestelijke gezondheidzorg, jeugdzorg of politie en justitie  
- gedragswetenschapper  
- schoolpsycholoog / kinder- en jeugdpsycholoog (vervolgopleiding nodig voor zelfstandig uitoefenen van de functie)  
- beleidsadvies.  
Daarnaast bereidt deze master ook voor op onderzoeksfuncties binnen universiteiten, andere opleidingsinstituten of kenniscentra of een vervolgopleiding tot wetenschappelijk onderzoeker. Je kunt solliciteren op onderzoeksprojecten waarvoor promovendi gezocht worden. 
 
Na het afronden van de master kun je als psycholoog lid worden van de beroepsvereniging Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).  
Houd er rekening mee dat je voor sommige beroepen een BIG-registratie moet hebben. Dat kan alleen als je een vervolgopleiding tot gezondheidszorgpsycholoog (gz-psycholoog; let op, dit is niet hetzelfde als gezondheidspsycholoog) hebt voltooid. Met de mastervariant Klinische kinder- en jeugdpsychologie voldoe je onder voorwaarden (zoals een diagnostiekstage) aan de eisen van de ‘Verklaring vooropleidingseisen gz-opleiding’. Die verklaring heb je nodig voor de toelatingsprocedure voor de postmasteropleiding tot gz-psycholoog. Meer informatie hierover vind je onder Toelating tot gz-opleiding  en in de studiegids.  

Als masterpsycholoog kom je onder voorwaarden in aanmerking voor de Basisaantekening Psychodiagnostiek (BAPD) van het NIP en de registratie als jeugd- en gezinsprofessional Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Je kunt je onder voorwaarden ook aanmelden bij de registers Psycholoog Arbeid en Gezondheid NIP en Arbeids- en Organisatiepsycholoog NIP. De masteropleiding geeft niet automatisch recht op registratie. Per registratie gelden andere registratie-eisen, waaronder werkervaring in het werkgebied. Bekijk hiervoor de registratie-eisen van het NIP en de studiegids. 
 
Voor wie in België aan de slag wil als (klinisch) psycholoog: kijk voor actuele informatie op ou.be.

Titel

Met een diploma van de mastervariant Klinische kinder- en jeugdpsychologie mag je jezelf officieel Master of Science (MSc) noemen, een erkende academische titel, en ben je masterpsycholoog.
 
Voor wie in België woont of werkt: het niveau van elk Nederlands bachelor- en masterdiploma is gelijkwaardig aan dat van een Belgische bachelor en master. Je mag je dus Bachelor of Science of Master of Science noemen (BSc/MSc). De masteropleiding in België is echter tweejarig en bestaat uit 120 in plaats van 60 studiepunten. Kijk op ou.be voor meer informatie en neem altijd contact op met een studiecentrum in Vlaanderen voordat je toelating aanvraagt.

Waardering

In de Keuzegids Universiteiten (vergelijking wetenschappelijke bachelors) en Keuzegids Masters scoort de Open Universiteit hoog in ranglijsten van de veertien universiteiten in Nederland. De masteropleiding Psychologie scoort al enkele jaren hoog op inhoud, wetenschappelijke vaardigheden, voorbereiding beroepsloopbaan, docenten, studiebegeleiding, toetsing/beoordeling, informatievoorziening, studielast en kwaliteitszorg. Voor de master wordt geen rangorde gegeven.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op Psychologie studeren of Open dagen Psychologie

Contact

Heb je vragen over de mastervariant Klinische kinder- en jeugdpsychologie, neem dan contact op met een studieadviseur van de faculteit Psychologie. 

Accreditatie

De masteropleiding Psychology staat geregistreerd in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) van de overheid. De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) heeft de masteropleiding Psychology geaccrediteerd op basis van het beoordelingsrapport van de Quality Assurance Netherlands Universities (QANU). De NVAO waarborgt de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. Na het afronden van de master Psychologie kun je lid worden van de beroepsvereniging Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).  
 
Na het afronden van de master Psychologie kun je lid worden van de beroepsvereniging Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). De mastervariant Klinische kinder- en jeugdpsychologie biedt onder voorwaarden (juiste vakkenpakket en stagevorm) de mogelijkheid tot het behalen van de basisaantekening psychodiagnostiek (BAPD) van het NIP. Daarnaast bereidt de masteropleiding ook voor op toelating tot de postmasteropleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog (gz-psycholoog; noodzakelijk voor een BIG-registratie). Je dient dan het juiste vakkenpakket en de diagnostiekstage te hebben gevolgd.  
Ook kun je onder voorwaarden inschrijven in beroepsregisters en de NIP-registraties Psycholoog van Arbeid en Gezondheid, Psycholoog-Trainer en Kinder- en Jeugdpsycholoog. De masteropleiding geeft niet automatisch recht op registratie. Per registratie gelden andere registratie-eisen, waaronder werkervaring in het werkgebied. Bekijk hiervoor de registratie-eisen van het NIP.
Lees ook de belangrijke informatie onder Na je studie (ook belangrijk voor Belgische studenten)!  
 
Zoals eerder vermeld is het perspectief voor psychologiestudenten om te gaan werken in de geestelijke gezondheidszorg in Nederland aan verandering onderhevig. Je kunt aan de verstrekte informatie op deze webpagina daarom geen rechten ontlenen.