ALG_GraduateSchool_6960_head_large.jpg
Gedragscode
Voor al het onderzoek dat plaatsvindt bij de Open Universiteit, en daarmee ook voor al het promovendionderzoek, geldt dat het valt onder de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening.

In de gedragscode worden de principes van goed wetenschappelijk onderzoek beschreven. Het gaat hier om de principes rondom zorgvuldigheid, betrouwbaarheid, controleerbaarheid, onpartijdigheid en onafhankelijkheid. Lees meer over binnen de open Universiteit gehanteerde afspraken over ethische toetsing, kwaliteit en integriteit.