ALG_GraduateSchool_6960_head_large.jpg
Graduate school
De Open Universiteit Graduate School (OUGS) is opgericht om promovendi te faciliteren in hun promotietraject.

De Open Universiteit Graduate School is een thuishaven voor promovendi, hun promotores en begeleiders. De Graduate School informeert aankomende promovendi en faciliteert promovendi die formeel tot een promotietraject zijn toegelaten. Daarnaast is de OUGS een communicatie platform voor promovendi.