null Promotie: Focus op leerproces helpt leerkracht bij effectief klassenmanagement

OW_EducatieveAuteur_13416_head_large.jpg
Leren
Promotie: Focus op leerproces helpt leerkracht bij effectief klassenmanagement
Een goede leerkracht is in staat een positieve sfeer in de klas te creëren die uitnodigt tot leren. Maar voor veel leerkrachten is dit een flinke uitdaging. Promovenda Charlotte Wolff onderzocht hoe leerkrachten de klas waarnemen en interpreteren. Beginnende leerkrachten blijken vooral bezig zijn met het gedrag van leerlingen. Experts kijken anders. Zij letten meer op het leerproces en de rol van de leerkracht daarin. Charlotte Wolff promoveert op 19 februari 2016 aan de Open Universiteit. De titel van haar proefschrift luidt: ‘Revisiting ‘withitness': Differences in teachers' representations, perceptions, and interpretations of classroom management'.

Klassenmanagement

Effectief klassenmanagement wil zeggen dat de leerkracht zich bewust is van wat er gebeurt in de klas en in staat is een omgeving te creëren waarin leerlingen met de leerstof bezig willen zijn. Beginnende leerkrachten moeten deze belangrijke vaardigheid ontwikkelen. Om ze daarbij te helpen, is het nuttig om te weten hoe beginnende leerkrachten en hoe ‘experts' de gebeurtenissen in de klas waarnemen en interpreteren en wat de verschillen zijn. Charlotte Wolff onderzocht dit door leerkrachten video's te tonen van probleemsituaties in de klas. Ze analyseerde onder meer hun reacties, gedachten en oogbewegingen.

Aandachtsgebieden en kijkpatronen

Wolff stelde vast dat de experts vooral letten op hoe leerlingen bezig zijn met leren en wat de leraar doet (of niet doet) om dit leerproces bij te sturen. Beginnende leraren zijn meer bezig met gedragsnormen en disciplinehandhaving. Ook de kijkpatronen blijken verschillend. Experts concentreren hun blik op interacties tussen leerlingen onderling en tussen leerlingen en de leerkracht. Op basis van hun ervaring weten zij waar relevante informatie voor mogelijke problemen te halen is en ze kunnen deze snel interpreteren. Beginnende leerkrachten verspreiden hun aandacht juist over de hele klas en laten hun blik vervolgens leiden door opvallende zaken in het beeld.

Model voor leerkrachten

Door hun gespreide blik en aandacht voor wangedrag missen beginnende leerkrachten de signalen die de experts dan al hebben opgepikt. Denk bijvoorbeeld aan het effect van afleidende leerlingen op de rest van de klas, lichamelijke bewegingen en houdingen en aan wat er op de tafels ligt. Op basis van de resultaten ontwikkelde Wolff een model dat kan worden ingezet in lerarenopleidingsprogramma's om de expertise van beginnende leerkrachten in effectief klassenmanagement verder te ontwikkelen.

Over Charlotte Wolff

Charlotte E. Wolff (Oklahoma City, Verenigde Staten, 1977) groeide op in New York. Zij deed haar undergraduate studie bij SUNY Albany met een major in linguïstiek, aangevuld met een dubbele minor in antropologie en educatie. Vervolgens heeft ze in Kameroen gewerkt via het U.S. Peace Corps als landbouwvoorlichter. Terug in New York studeerde ze af bij Columbia University en werkte tegelijkertijd als leerkracht in het openbaar onderwijs in New York City. Ze behaalde haar master in Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL) en Taalverwerving in 2008.

Na haar afstuderen verhuisde ze naar Leuven (België) om in 2009 aan de KU Leuven een master te behalen in Culture and Development Studies. Na enige jaren Engels te hebben gedoceerd in Luik, is zij in 2011 in dienst getreden bij het Welten-Instituut van de Open Universiteit.

Promotie

Charlotte Wolff verdedigt haar proefschrift ‘Revisiting ‘withitness': Differences in teachers' representations, perceptions, and interpretations of classroom management' op vrijdag 19 februari 2016 om 13.30 uur aan de Open Universiteit in Heerlen. Haar promotor is prof. dr. H.P.A. Boshuizen van de Open Universiteit en University of Turku, Finland. Haar co-promotor is dr. H.M. Jarodzka van de Open Universiteit en Lund University, Sweden.