ALG_Promoveren_10244_head_large.jpg
Promoveren
 

Het is natuurlijk mogelijk bij ons te promoveren. Als u bent afgestudeerd en overweegt in de wetenschappelijke wereld dóór te gaan, dan kunt u voor informatie over een promotietraject bij de faculteit Cultuurwetenschappen contact opnemen met mw. Petra de Munnik. Zij stuurt u het format voor een promotievoorstel van de faculteit toe. Daarmee kunt u zich een goed beeld vormen van een promotietraject.

Er bestaat geen lijst van onderwerpen voor proefschriften. U wordt geacht zelf een voorstel doen. Per onderwerp wordt gekeken of dit aansluit bij de expertise van de hoogleraren.

Promovendi worden begeleid door hoogleraren Cultuurwetenschappen

Bent u geïnteresseerd in een promotietraject, neem dan contact op met een van onderstaande hoogleraren:

Wanneer uw promotievoorstel is geaccepteerd, krijgt u een contract bij de Open Universiteit als ‘buitenpromovendus'. Dit contract geeft u allerlei rechten en faciliteiten die van pas komen bij het schrijven van een proefschrift.

Graduate School

Het promotiebeleid van de faculteit Cultuurwetenschappen komt voort uit de wens van de Open Universiteit om naast bachelor- en masterstudenten ook promovendi aan zich binden. Zowel promovendi die bij de OU werken, als buitenpromovendi, die bijvoorbeeld parttime promoveren naast hun werk, kunnen bij de OU een promotietraject afleggen.
De Graduate School van de OU biedt (buiten)promovendi een inspirerende omgeving en faciliteiten om intern en ‘op afstand' binnen de gestelde tijd te kunnen promoveren. Inhoudelijke begeleiding van (buiten)promovendi vindt plaats door de faculteiten en onderzoeksinstituten van de OU.

Wat doet de Graduate School?

De Graduate School is een thuishaven voor (buiten)promovendi, hun promotores en begeleiders. De Graduate School informeert aankomende promovendi, faciliteert promovendi en biedt hun toegang tot de online promovendi-community. Voorbeelden van deze faciliteiten zijn gebruikmaking van de digitale bibliotheekvoorzieningen en individuele begeleiding bij het maken van een onderzoeksvoorstel. Ook organiseert de Graduate School jaarlijks een PhD-dag voor al haar promovendi. Voor interne en externe promovendi die formeel tot een promotietraject zijn toegelaten biedt de Graduate School additioneel bijvoorbeeld gratis toegang tot enkele basiscursussen die relevant zijn voor promovendi, zoals academic writing en academic presenting. Ook stelt de Graduate School voor iedere promovendus een individueel scholingsbudget ter beschikking, dat in samenspraak met de faculteit kan worden ingevuld. Daarnaast is de Graduate School een communicatie- en ontmoetingsplatform voor promovendi, waar zij ervaringen en tips kunnen uitwisselen.

Informatie vindt u op de pagina's van de Graduate School. Een e-mail sturen is ook mogelijk: graduate.school@ou.nl.

Afgeronde promotieonderzoeken

 • 7 november 2019
  Willy de Zoete
  Titel proefschrift: ''Klassezusters: de ontwikkeling van het verpleegstersberoep 's-Gravenhage 1900 en 1940'
  Promotores: prof. dr. W.J.H. Furnée en prof. dr. G. Blok
  Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen
  Zie persbericht
 • 7 juni 2019
  Monique Dickhaut
  Titel proefschrift: 'Arcadië voorbij: het Limburgse kunstdebat in de wederopbouwperiode (1945-1965)'
  Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen
  Promotor: prof. dr. L.H.M. Wessels
  Co-promotor: dr. J.H. Pouls
  Zie persbericht.
 • 8 juni 2018
  Wim Post
  Titel proefschrift: 'Theodor Lessings filosofie en de uitgaven van Europa und Asien 1914-1930: 'Das alte zwei-Esel-Problem'
  Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen
  Promotores: prof. dr. W.F.C.M. Derkse en prof. dr. C.E. Evink
  Co-promoter: dr. H.G.J.M. Simissen
  Zie persbericht: Lessing en de ondergang van onze cultuur
 • 8 juni 2018
  Alex Rutten
  Titel proefschrift: 'De publieke man Dr. P.H. Ritter Jr. als cultuurbemiddelaar in het interbellum'
  Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen
  Promotor: prof. dr. E.M.A. van Boven
  Co-promoter: prof. dr. M.P.J. Sanders (Rijksuniversiteit Groningen)
  Zie persbericht: De rol van Ritter bij het opvoeden van het volk
 • 6 juni 2018
  Sheila Adjiembaks
  Titel proefschrift: '(On)gemerkt bijzonder: levensverhalen van resisters en de betekenis van het uitblijven van een criminele carrière'
  Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen
  Promotor: prof. dr. E.W. Kolthoff
  Co-promotores: dr. B.O. Vogelvang (Van Montfoort) en dr. A.M. Sools (Universiteit Twente)
  Zie persbericht: Wat houdt je uit de criminaliteit als je erin opgroeit?
 • 6 april 2018
  Janneke van der Veer
  Titel proefschrift: 'Onrustig is ons hart': leven en schrijverschap van Diet Kramer (1907-1965)
  Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen
  Promotor: prof. dr. E.M.A. van Boven
  Co-promoter: dr. E.H.R. Duyvendak
  Zie persbericht: Promotie: Leven en schrijverschap van Diet Kramer.
 • 9 maart 2018
  Herman Simissen
  Titel proefschrift: 'The fourth blow: Theodor Lessing's philosophy of history in its time'
  Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen
  Promotor: prof. dr. W.J. van der Dussen
  Zie persbericht: Het verleden is niet te beschrijven.
 • 15 december 2017
  Liesbeth Vonhögen
  Titel proefschrift: 'Nu alles voorbij is, begint wat voorbij is opnieuw: de doorwerking van de Tweede Wereldoorlog in de Nederlandse poëzie'
  Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen
  Promotor: prof. dr. E.M.A. van Boven
  Co-promotor: dr. E.H.R. Duyvendak
  Zie persbericht: Veel meer poëzie gevonden over Tweede Wereldoorlog dan verondersteld.
 • 3 november 2016
 • Carla du Pree
  Titel proefschrift: 'Johan Huizinga en de bezeten wereld'
  Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen
  Promotor: prof. dr. L.H.M. Wessels
  Zie persbericht: Inzicht cultuurcriticus Johan Huizinga (1872-1945) nog steeds actueel
 • 11 maart 2016
  Virginia Hoel
  Titel proefschrift: 'Faith, fatherland and the Norwegian seaman'
  Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen
  Promotores: prof. dr. L.H.M. Wessels en prof. dr. Theol.D. Thorkildsen (University of Oslo)
  Co-promotor: dr. A. Bosch
 • 5 februari 2016
  Koos Duivesteijn-Ockeloen
  Titel proefschrift: 'Op zoek naar de totale mens: taak verantwoordelijkheid en identiteit van de verpleegkunde in Nederland, 1955-1988'
  Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen
  Promotor: prof. dr. W.J.H. Furnée
  Co-promotor: dr. G. Blok
  Zie het persbericht: Naoorlogse verpleegkundigen gaven identiteit aan hedendaagse verpleegkunde