Leden College van beroep voor de examens

Over_Klachten_12116_head_large.jpg
Leden College van beroep voor de examens
 

Het College van beroep voor de examens is als volgt samengesteld:

 • Voorzitter:
  mr. A. Snijders
 • Plaatsvervangende voorzitters:
  mr. T.M. Schelfhout
  mr. dr. ing. K.J.H. Hoofs
 • Stafleden:
  dr. O. Firssova MSc
  dr. C. Gelderman
  dr. E.E. den Hartog-de Haas
  dr. ir. H.L. Jonker
  mr. drs. B.M. van Schaik
  drs. I.V. Storm-Stevelmans
 • Studentleden:
  dr. R. van Bree
  B.J.W.L. Geurts
  M.L.A. Hertsig
  M.J.J. Janssens
  mr. H.J.M. van Lierop
  E. Stein
 • Plaatsvervangende studentleden:
  H.C.E. Pepels
  S. van der Waal

Het College wordt bijgestaan door:
S.E.M. van der Westen LLB, secretaris, afdeling Human resources, juridische zaken en inkoop
mr. A.L.H. Koopman, plaatsvervangend secretaris, afdeling Human resources, juridische zaken en inkoop