De leden van het College van beroep voor de examens

Over_Klachten_12116_head_large.jpg
De leden van het College van beroep voor de examens
Het College van beroep is als volgt samengesteld:

Het College van beroep is als volgt samengesteld:

 • mr. dr. J.M.E. Derks, voorzitter
 • mr. T.M. Schelfhout, plaatsvervangend voorzitter
   
 • dr. E.E. den Hartog-de Haas, lid
 • dr. O. Firssova MSc, lid
 • dr. C. Gelderman, lid
 • B.J.W.L. Geurts, lid
 • M.L.A. Hertsig, lid
 • dr. ir. H.L. Jonker, lid
 • mr. H.J.M. van Lierop, lid
 • mr. drs. B. van Schaik, lid
 • drs. I.V. Storm-Stevelmans, lid 
   
 • H.C.E. Pepels, plaatsvervangend lid
 • S. van der Waal, plaatsvervangend lid

Het College wordt bijgestaan door:

 • S.E.M. van der Westen LLB, secretaris, afdeling Human resources, juridische zaken en inkoop
 • mr. A.L.H. Koopman, plaatsvervangend secretaris, afdeling Human resources, juridische zaken en inkoop