1662 Items
24 juni 2021

Kwaliteitsafspraken 2021 – twaalf projecten presenteren zich

Kwaliteitsafspraken hebben het doel om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. De Open Universiteit heeft met instemming van de medezeggenschap ervoor gekozen om de beschikbare gelden in te z...
24 juni 2021

Hoe krijgen we jongeren aan de oordopjes?

Gehoorschade is een aanhoudend probleem onder jongeren. Reden voor de Open Universiteit en VeiligheidNL om onderzoek te doen naar luistergedrag bij jongeren. Daarmee is de eerste stap om een gedrag...
23 juni 2021

Olga Ihl-Deviv’e gepromoveerd op onderzoek naar waardebepaling van bedrijven

Op woensdag 16 juni 2021 promoveerde Olga Ihl-Deviv’e, onderzoeker bij de faculteit Managementwetenschappen bij de Universiteit Maastricht. De titel van haar proefschrift luidt: 'An Inside-Out pers...
23 juni 2021

Promotie: Thuiswonende mensen met dementie ontvangen onvrijwillige zorg

De helft van alle thuiswonende mensen met dementie ontvangt onvrijwillige zorg. Dit is zorg waar iemand geen toestemming voor geeft of zich tegen verzet. Op 14 juni 2021 promoveerde Angela Mengeler...
23 juni 2021

eROBSON roboticaonderwijs: van hands-on naar online met Augmented Reality

Onder impact van de Covid-19 pandemie en de bijbehorende afstandsregels bleek het onderwijs in robotica geruime tijd onmogelijk. Het op locatie hands-on werken met de benodigde hardware was daarbij...
23 juni 2021

Open Access publicatie Janneke Vink over een democratie van mensen en niet-menselijke dieren

Wat is er nodig om een democratie te vormen waarin zowel mensen als niet-menselijke dieren meetellen? Mr. dr. Janneke Vink, universitair docent rechtsfilosofie, schreef op uitnodiging van de werel...
23 juni 2021

Open Universiteit benoemt Martijn Burger tot hoogleraar Economics of Happiness

Het College van bestuur van de Open Universiteit heeft Martijn Burger benoemd tot bijzonder hoogleraar Economics of Happiness. De leerstoel is gesitueerd bij de faculteit Managementwetenschappen en...
23 juni 2021

OU 2e van de 14 universiteiten in NSE: studenten blijven tevreden

De Open Universiteit behoudt de tweede plaats van de 14 universiteiten die zijn aangesloten bij de Vereniging van Nederlandse universiteiten VSNU, in de Nationale Studenten Enquête 2021. Bovendien ...
22 juni 2021

Onderzoek: rechtbankverslaggeving na één jaar corona

Fysieke zittingen zijn inmiddels weer mogelijk in de rechtbank. Toch hebben rechtbankverslaggevers nog altijd te maken met aanzienlijke beperkingen. Toegang voor de pers wordt als ondergrens van op...
22 juni 2021

AECT 2020 award voor Rob Koper

AECT, de Association for Educational Communications and Technologies heeft de Distinguished Development Award 2020 toegekend aan Rob Koper, universiteitshoogleraar bij de Open Universiteit. Deze aw...
22 juni 2021

RESET empowerment-workshop voor mensen met hiv

In september 2021 gaat RESET van start, een empowerment-workshop voor mensen met hiv. RESET is ontwikkeld in het kader van een onderzoek naar (zelf)stigma bij mensen die leven met hiv door de Open ...
17 juni 2021

Kijk het webinar: Structurele aanpak stikstofproblematiek

In het webinar van Sander Kole, universitair docent algemeen bestuursrecht en omgevingsrecht, staat de aanpak van de stikstofproblematiek door de overheid centraal. Het webinar, dat plaatsvond op m...
17 juni 2021

Viering 37e dies natalis op 24 september 2021

In het academisch jaar 2021-2022 viert de Open Universiteit haar 37-jarig bestaan. Op vrijdag 24 september 2021 vindt de viering van de 37e dies natalis plaats in Theater Heerlen. Het thema van dez...
16 juni 2021

Met optimistische adolescenten gaat het psychisch beter

Een optimistische levenshouding kan jongeren helpen om mentaal gezond te blijven. Dat blijkt uit OU-onderzoek naar een optimismevragenlijst, speciaal voor adolescenten.
16 juni 2021

Promotie: De rol van mensenrechten bij toelating en verblijf van migranten

In hoeverre kan een recht op toelating en verblijf van migranten voortvloeien uit mensenrechten? Dr. mr. Bahija Aarrass toont in haar promotieonderzoek aan dat recht op toelating en verblijf mogeli...
15 juni 2021

Promotie: Historisch onderzoek naar watersnood in ‘s-Hertogenbosch

‘s-Hertogenbosch kreeg in de geschiedenis te maken met serieuze wateroverlast, zoals hoogwater, overstromingsrampen en ijsvloeden. Hoe verliep de hulpverlening? En welke omgangsstrategieën werden e...
12 juni 2021

Prijs voor beste OU-proefschrift voor onderzoek naar watervervuiling

Op zaterdag 12 juni 2021 vond de elfde ontmoetingsdag voor OU-promovendi plaats. Tijdens deze dag werd de Anja Oskamp Award uitgereikt, de prijs voor het beste OU-proefschrift van de afgelopen drie...
9 juni 2021

Onderzoek: verstedelijking toenemende bron van waterverontreiniging

Naar verwachting woont het grootste deel van de wereldbevolking in de 21e eeuw in de stad. Vier op de vijf stedelingen kan in de toekomst te maken krijgen met matig tot sterke waterverontreiniging....
9 juni 2021

Promotie: De impact van Audit Technology op Auditing

De kwaliteit van accountantswerkzaamheden, in het bijzonder van accountantscontroles, staat al jarenlang ter discussie. Deze kwaliteit moet beter zodat het maatschappelijk verkeer weer mag vertrouw...
8 juni 2021

Gratis deelnemen aan 'Leer te Durven!' kan nog tot 1 september

Voor sommige kinderen brengt deze coronatijd angst met zich mee. Andere kinderen zijn bang voor bijen. Weer anderen maken zich zorgen over de overgang naar de middelbare school of durven geen praat...