1428 Items
27 oktober 2020

Voedsel voor de geest - De relatie tussen voeding en mentale gezondheid

Gezond eten is niet alleen goed voor je lichaam maar ook voor de geest. Voedingssupplementen kunnen mogelijk helpen bij de preventie of behandeling van aandoeningen als depressie, ADHD en autisme. ...
27 oktober 2020

Benoeming hoogleraar cultureel gecorrigeerde markteconomie

Het College van bestuur heeft Sarah Schoenmaekers benoemd tot hoogleraar Europees recht, in het bijzonder de cultureel gecorrigeerde markteconomie. De leerstoel is ingesteld in samenwerking met het...
22 oktober 2020

Video-opname kick-off Studium Generale 2020-2021 beschikbaar

De Open Universiteit organiseerde 3 oktober 2020 drie publiekscolleges door hoogleraren in het SCHUNCK Glaspaleis in Heerlen. Deze publiekscolleges werden ingeleid door rector magnificus prof. dr. ...
22 oktober 2020

Promotie: De privacyparadox in onderwijs

Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is toestemming een van de centrale instrumenten om privacy en persoonsgegevens te beschermen. In de praktijk hebben we, ondanks het feit da...
21 oktober 2020

Leerlingen met leerzame bijbaan minder gemotiveerd op school

Leerlingen die veel mogelijkheden ervaren om nieuwe dingen te leren, zijn tevredener over hun leven en hebben minder depressieve klachten. Dat geldt zowel op school als in een bijbaan. Maar zelfont...
21 oktober 2020

Meld je nu aan voor de Massive Open Online Course (MOOC) on Marine Litter

Op 26 oktober 2020 start de Open Universiteit, in samenwerking met het United Nations Environment Program (UNEP), de 4e gratis Massive Open Online Course (MOOC) on Marine Litter. De MOOC, die in 10...
20 oktober 2020

Welke hulp kunnen bibliotheken bieden bij problemen met de digitale overheid?

Contacten met de overheid gaan steeds meer online. Maar die 'digitale overheid' levert voor zo'n 2,5 miljoen Nederlanders problemen op, omdat ze niet voldoende 'digitaal vaardig' zijn. Sinds 2019 h...
20 oktober 2020

Van #DamOrNot naar co-auteur wetenschappelijke publicatie voor student Michiel Jorissen

Al enkele jaren volgt bachelorstudent Milieu-natuurwetenschappen aan de Open Universiteit Michiel Jorissen de twitteraccount van dr. Stephanie Januchowski-Hartley. Zij stelde wekelijks de vraag #Da...
20 oktober 2020

Jol Stoffers over innovatief werkgedrag tijdens Brightlands Innovation Challenge

Op 27 oktober 2020 participeert OU-hoogleraar Jol Stoffers in de Brightlands Innovation Challenge, een interactieve dialoog over de toekomst van innovatie. De inbreng van Stoffers betreft het belan...
14 oktober 2020

Positieve reacties na Open Huis: De donkere kant van leiderschap

De vakgroep Arbeids- en organisatiepsychologie organiseerde op 3 oktober 2020 een online Open Huis met als thema 'De donkere kant van leiderschap'. Leidinggevenden zijn van grote meerwaarde voor he...
13 oktober 2020

Promotie: Organisaties die duurzaam en maatschappelijk ondernemen zijn meer waard

Duurzaam ondernemen, maatschappelijk verantwoord ondernemen en de verslaglegging daarover staan nu meer dan ooit in de belangstelling van bedrijven, de financiële markt, beleidsmakers en regelgever...
13 oktober 2020

Promotie: Aan welke gedragsregels moeten strafrechtadvocaten in de EU zich houden?

In grensoverschrijdende strafzaken binnen de EU krijgen advocaten te maken met gedragsregels die per lidstaat anders zijn. Om een effectieve verdediging te garanderen is het noodzakelijk dat advoca...
12 oktober 2020

Promotie: Herbruikbare spelelementen verbeteren positie serious games

Hoewel serious games potentie hebben als tool om te leren en onderwijzen, zijn de toepassingen in het onderwijs en bedrijfsleven nog steeds beperkt. Een belangrijke reden daarvoor is dat serious ga...
9 oktober 2020

Boekpresentatie Janine Janssen: Observaties van de korpsantropoloog

Op 29 oktober 2020 verschijnt het boek 'Observaties van de korpsantropoloog: Een antropologisch perspectief op wetenschapsbeoefening voor, met en bij de politie', geschreven door Janine Janssen, bi...
8 oktober 2020

Online Meet & Greet Mastervariant Gezondheidspsychologie

We merken nu meer dan ooit hoe belangrijk gezondheid is. Hoe stimuleer je gezond gedrag bij mensen? Hoe kan je iemand begeleiden bij het leren leven met een ziekte? Hoe ontwikkel je een preventieca...
8 oktober 2020

Duurzame loopbanen in slimme steden mogelijk maken

We leven tegenwoordig in slimme steden in een steeds meer gedigitaliseerde en snel veranderende wereld. Die slimme steden vormen de omgeving, het ecosysteem, waarbinnen we werken. Dat brengt een aa...
8 oktober 2020

Sociale robots voor meer welzijn tijdens en na COVID-19

De sociale isolatie als gevolg van corona raakt een groot aantal mensen en kan erg nadelige effecten hebben op hun psychisch welzijn. Extra kwetsbaar zijn ouderen en kinderen. OU-onderzoeker Alexan...
8 oktober 2020

Positieve eindevaluatie voor GATE-BULL

Het Europese onderzoeksproject GATE-BULL, waar OU-onderzoekers bij betrokken zijn, heeft een positieve eindevaluatie ontvangen van Erasmus+ . Het project dat bestaat uit de videogame Playground Her...
8 oktober 2020

NWO financiert project rond duurzaamheid in learning communities

NWO kent een subsidie van 500.000 euro toe aan het project rond duurzaamheidscompetenties in learning communities van dr. Wim Lambrechts, verbonden aan de faculteit Managementwetenschappen van de O...
7 oktober 2020

Wat maakt beeldende therapie succesvol bij persoonlijkheidsstoornissen?

Cliënten met een persoonlijkheidsstoornis ervaren veel profijt van beeldende therapie. Dat blijkt uit onderzoek dat werd uitgevoerd door vijf instellingen, waaronder de Open Universiteit. Het lever...