Nieuws- en achtergrondartikelen
1343 Items
13 augustus 2020

Het generatiepact: impact en aanbevelingen bij invoering

Zowel jongere als oudere medewerkers hebben een moeilijke positie op de arbeidsmarkt. Oudere medewerkers moeten steeds langer doorwerken. Jongere medewerkers moeten vaak flexibele banen accepteren....
10 augustus 2020

Kindercollege: Waar zit angst in je lichaam?

Iedereen is wel eens bang. Voor een grote spin, een belangrijke test of voor monsters onder je bed. Maar wat is bang zijn eigenlijk? Waar zit dat dan in je lichaam? En waarom ben je bang? Psycholoo...
5 augustus 2020

De etnobiologie moet zichzelf opnieuw uitvinden

Etnobiologie is de studie van de interactie tussen mens en leefomgeving waarbij de focus meestal ligt op kennis over het traditionele gebruik van planten en dieren. Etnobiologen doen hun onderzoek ...
3 augustus 2020

Games voor ondernemerschap in de bouw uitgetest

Trainees en trainers in beroepsopleidingen voor de bouwsector hebben de afgelopen maanden de reeds beschikbare TYCON games uitgeprobeerd. De TYCON games zijn mini-games die tot doel hebben om de on...
29 juli 2020

Open Universiteit lanceert focusopleiding Digitale transformatie

Medio 2020 brengt de vakgroep Informatiekunde de focusopleiding Digitale transformatie op de markt. Centraal in de opleiding staan verander- en verbeterprojecten met een grote IT-component. De ople...
28 juli 2020

De voorspellende waarde van employability in het MKB

Onderzoek in het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) in de provincie Limburg toont aan dat employability voorspellende waarde heeft ten aanzien van positieve organisatie-uitkomsten zoals innovatief werkg...
22 juli 2020

Kansen en uitdagingen voor korte programma’s in het hoger onderwijs

Korte programma’s, oftewel Short Learning Programmes (SLPs), zijn korte, op zichzelf staande leereenheden over een specifiek afgebakend onderwerp. Wat zijn de eigenschappen van deze programma’s? Ho...
21 juli 2020

Post intensive care syndroom: verpleegkundigen willen meer kennis

Coronapatiënten die in het ziekenhuis belanden, liggen vaak lang op de intensive care-afdeling. Een IC-opname heeft een grote emotionele impact op de patiënt en diens familie, ook na de overplaatsi...
16 juli 2020

Opening academisch jaar 2020-2021

Op maandag 31 augustus 2020 zal de Open Universiteit het academisch jaar 2020-2021 openen. In verband met de corona-maatregelen gebeurt dit niet tijdens een feestelijke bijeenkomst op locatie, maar...
15 juli 2020

Psychologische flexibiliteit gedurende de levensloop

OU-onderzoeker Jennifer Reijnders is een onderzoek gestart naar psychologische flexibiliteit gedurende de levensloop. Als het gaat om welbevinden laten sommige onderzoeken zien dat mensen dikwijls ...
15 juli 2020

Organisatieklimaat bepaalt energie van werknemers

Een werkomgeving waarin gefocust wordt op leren en verbeteren leidt tot het verhogen van de energie (vitaliteit) van medewerkers. Een omgeving gericht op performance en prestaties leidt juist tot u...
15 juli 2020

Publicatie: Model om studenten te leren zelf hun leerproces te sturen

Zelfgestuurd leren houdt in dat studenten zelf proactief invulling geven aan hun eigen leerproces. OU-onderzoekers Emmy Vrieling, Sjef Stijnen en Theo Bastiaens onderzochten hoe je het beste zelfge...
15 juli 2020

Onderzoek: Hoe organiseer je het beheer van data analytics in je organisatie?

De laatste jaren is het belang om waardevolle kennis uit data te halen steeds groter geworden voor organisaties. Maar organisaties lopen tegen allerlei problemen aan bij het uitvoeren van data anal...
15 juli 2020

Artikel 'Rethinking strategy in environmental governance' beschikbaar in Open Access

In het artikel 'Rethinking strategy in environmental governance’ dat is gepubliceerd in het juninummer 2020 van het tijdschrift Journal of Environmental Policy & Planning, introduceren de auteurs, ...
14 juli 2020

Open Huis Arbeids- en organisatiepsychologie op 3 oktober

Het online Open Huis van Arbeids- en organisatiepsychologie op 3 oktober 2020 heeft als thema 'De donkere kant van leiderschap'. Leidinggevenden zijn van grote meerwaarde voor het functioneren van ...
13 juli 2020

Studentendag Cultuurwetenschappen in Vlaanderen

Op zaterdag 12 september 2020 wordt de jaarlijkse studentendag Cultuur gehouden in Vlaanderen. Dit jaar is de locatie voor de bijeenkomst het Iers college aan de Janseniusstraat 1 in Leuven. We nod...
8 juli 2020

Waardevolle informatie in feedback van de consument

Informatie over productretouren bevat waardevolle kennis die direct kan leiden tot verbetering van bedrijfsprocessen en producten. Bovendien kan het ervoor zorgen dat een bedrijf sneller tegemoet k...
8 juli 2020

Succesvolle afronding Train4smartservices: eerste lichting studenten zwaait af

Eind juni 2020 werden de certificaten van het opleidingsprogramma Train4smartservices uitgereikt aan de eerste lichting studenten. Begin 2019 kozen ruim 70 professionals voor (om)scholing naar een ...
7 juli 2020

Steeds meer inzicht in effectiviteit van iSelf

iSelf is een methode die leraren basisonderwijs (vanaf nu leerkrachten) coacht en begeleidt bij het bevorderen van zelfgestuurd leren van leerlingen. iSelf is ontwikkeld door het lectoraat Vernieuw...
7 juli 2020

Wisselende gevolgen coronacrisis voor het mbo

Veel studenten en docenten in het mbo geven aan dat studenten minder gemotiveerd zijn en met meer moeite leren dan toen de scholen nog open waren. Studenten in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) ...