Webinars Cultuur

De wetenschappers van de faculteit Cultuurwetenschappen organiseren regelmatig een webinar voor belangstellenden.

We worden in ons dagelijks leven en werk geconfronteerd met snelle grootschalige veranderingen. De opwarming van de aarde, de vergrijzing, digitalisering, en globalisering, grijpen op tal van manieren in op hoe we op vakantie gaan, onze boodschappen doen, wat we eten, hoe we betalen, vrienden maken, of zorg verlenen; er is geen domein te noemen dat ontsnapt aan deze transities. De wereld en de werkvloer hebben daarom kritische professionals nodig die kunnen nadenken over deze uitdagingen en technische, organisatorische of juridische experts kunnen bijstaan. Zonder begrip van onze cultuur hebben hun oplossingen namelijk weinig kans van slagen. In de faculteit Cultuurwetenschappen aan de Open Universiteit proberen wij cultuur te doorgronden.

In deze maandelijkse online bijeenkomst stelt de betreffende wetenschapper een specifiek onderzoeksonderwerp centraal in de presentatie. Deelnemers aan de webinars worden uitgenodigd om actief deel te nemen aan het debat en de discussies.

De webinars worden opgenomen en worden op deze pagina geplaatst om na afloop nog eens terug te kunnen kijken.