null Webinar: Een politie voor iedereen?

CW_Webinar_politie_head_large.jpg

Webinar: Een politie voor iedereen?

De faculteit Cultuurwetenschappen van de Open Universiteit organiseert maandelijks een webinar over uiteenlopende onderwerpen. Tijdens dit webinar, dat plaatsvond op woensdag 29 maart 2023 sprak dr. Wim de Jong, postdoctoraal onderzoeker, over de Nederlandse politie en haar verhouding met de burger van 1980 tot nu. Het webinar was middels een livestream te volgen. De opname is nu terug te kijken.

Inhoud

De politie staat in onze samenleving constant in de belangstelling. Zij is 'waakzaam en dienstbaar' maar roept ook constante discussie op. Is de wijze waarop zij haar taak uitoefent democratisch legitiem? Telkens weer blijkt bij kwesties rondom zaken als Black Lives Matter en in ons land rondom racisme binnen de politie en etnisch profileren, dat zij haar legitimiteit telkens moet bevechten. Dat is niets nieuws, zoals blijkt uit Wim de Jongs onderzoek naar klachten tegen de politie in de jaren tachtig en nu in Amsterdam, Den Haag en Nijmegen. In de periode van de kraakbeweging richtten kritische burgers klachtenbureaus op, en werd de gemeentepolitie onderworpen aan steeds dringendere vormen van monitory democracy. Met vallen en opstaan probeert de politie sindsdien een 'politie voor iedereen' te worden.

Wat betekende de politie voor gewone mensen in die steden, en hoe probeerde de politie in te spelen op veranderingen in de verhouding met de burger?

Webinar terugkijken

Over de spreker

Wim de Jong is een historicus en politiek filosoof. Hij is gespecialiseerd in de geschiedenis van democratie, specifiek het verband tussen democratie, burgerschap en onderwijs in Nederland en de Verenigde Staten. Onlangs verscheen zijn boek 'Gesprekshonger' over het ontstaan van de naoorlogse overlegcultuur. Momenteel is Wim ook bezig een oral history project over hoe de mijnbouw en gaswinning het leven van de mensen in de 'wingewesten' Zuid-Limburg en Groningen veranderde. De ervaringen van de bewoners staan hierin centraal.

Meer cultuurwetenschappen?

In onze cursus Herinneringscultuur. Veranderende beelden van de Tweede Wereldoorlog gaat over de omgang met de Tweede Wereldoorlog sinds 1945; zowel over de overkoepelende beelden en verhalen over de oorlog, als over de manieren waarop die beelden en verhalen tot uitdrukking kwamen.

In onze cursus Revolutie! Politieke en culturele omwentelingen in historisch perspectief staan een aantal fascinerende vragen centraal: Wanneer slaan algemene gevoelens van onbehagen om in een grootschalige, politieke en/of culturele revolutie? Zijn revoluties typerend voor de moderne tijd en zijn ze misschien wel gedoemd te mislukken? Is er in de representatie van revoluties - in o.a. literatuur en kunst - een 'iconisch'/'mythisch' patroon te ontdekken? In onze introductiecursus Cultuurwetenschappen ga je kennismaken met cultuurwetenschappen en studeren aan de Open Universiteit. Deze cursus gaat over de culturele perspectieven op het klimaatdebat.