null Anna Berlee benoemd tot hoogleraar Gegevensbescherming en Privacyrecht

RW_Benoeming_AnnaBerlee_13740_head_large.jpg
Veiligheid
Anna Berlee benoemd tot hoogleraar Gegevensbescherming en Privacyrecht
Het College van bestuur van de Open Universiteit heeft Anna Berlee benoemd tot hoogleraar Gegevensbescherming en Privacyrecht bij de faculteit Rechtswetenschappen. De benoeming heeft een omvang van 1 fte voor vijf jaar en gaat in per 1 juli 2021.

Openbaarheid van informatie: publiek belang en privacy

Het onderzoek van Berlee heeft betrekking op het spanningsveld tussen enerzijds het belang van openbare informatie en het verder verwerken van informatie, en anderzijds het recht op privacy en gegevensbescherming. Een voorbeeld is het publiceren van informatie over grondeigendom, bedrijven en aandelen daarin. Openheid daarover dient onder andere de rechtszekerheid en de bestrijding van fraude en witwassen. Maar die openheid kan ook op gespannen voet staan met de fundamentele rechten op privacy en gegevensbescherming. Een ander voorbeeld is het hergebruik van persoonsgegevens over bijvoorbeeld de mobiliteit en gezondheid van mensen in de strijd tegen de coronacrisis. Daarmee zijn publieke belangen gemoeid, maar het gebruik van die gegevens levert ook lastige (juridische) vragen op over het recht op privacy en gegevensbescherming.

Onderzoek naar hergebruik van persoonsgegevens voor publieke doeleinden

Het onderzoek van Berlee gaat onder andere over de grenzen van hergebruik van persoonsgegevens en de mogelijkheden die het recht biedt om met gebruik van persoonsgegevens publieke belangen te dienen. Ze heeft daarbij in het bijzonder aandacht voor de gevaren van opkomende technologieën zoals kunstmatige intelligentie en blockchaintechnologie voor de bescherming van de privacy, maar ook voor de kansen die die technologieën bieden om die privacy juist te beschermen.

Ontwikkeling van een masteropleiding Gegevensbescherming en Privacyrecht

Berlee zal daarnaast leiding geven aan de ontwikkeling van de nieuwe masteropleiding Gegevensbescherming en Privacyrecht. Dit masterprogramma zal het eerste masterprogramma in Nederland zijn dat geheel in het teken staat van dit onderwerp. Dat biedt de mogelijkheid om het privacy- en gegevensbeschermingsrecht in al haar facetten te doorgronden. Hierbij is bijzondere aandacht voor de wijze waarop (nieuwe) technologieën ingrijpen op het privacy- en gegevensbeschermingsrecht, maar ook hoe die technologieën gebruikt kunnen worden ter verwezenlijking van de privacy van mensen. Daartoe zal ze ook nadrukkelijk de samenwerking zoeken met collega’s van de Bètawetenschappen.

Brug slaan tussen juristen en bètawetenschappers

Anna Berlee zal deel uitmaken van de vakgroep Privaatrecht binnen de faculteit Rechtswetenschappen. Om de brug te slaan tussen juristen en bètawetenschappers zal zij ook lid worden van de onderzoeksgroep Data Science & Artificial Intelligence van het Center for Actionable Research van de Open Universiteit (CAROU).

Over Anna Berlee

Anna Berlee (1986) werkte tot haar benoeming bij de Open Universiteit als senior adviseur wetgevingsadvisering en normuitleg bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Sinds 2020 is zij tevens fellow bij het Cambridge Centre for Property Law van de Cambridge University. Berlee promoveerde aan de Universiteit van Maastricht op het rechtsvergelijkende proefschrift: 'Access to personal data in public land registers. Balancing publicity of property rights with the rights to privacy and data protection'. Daarna werkte ze als docente en onderzoeker bij Tilburg University en vervolgens de Universiteit Utrecht.

Berlee heeft veelvuldig gepubliceerd, gepresenteerd en gedoceerd over verschillende onderwerpen op het snijvlak van recht en technologie alsmede het spanningsveld tussen openbaarheid en privacy. In 2020 was ze tevens preadviseur van de Nederlandse Juristen Vereniging inzake 'Digitalisering en disruptie in het recht en de gevolgen voor de juridische professies'.